2020. április 8, szerda

A Dráva felett koccintottak a tűzoltók


Régió - 2019. december 31.
szerző: SH

koccdrava

Több éves hagyomány előtt tisztelegtek a siklósi és a Donji miholjaci tűzoltók Szilveszter napján azzal, hogy a Dráva hídján búcsúztatták az esztendőt.

A két szomszédos szerv együttműködése mintegy 140 évre tekint vissza. A kapcsolatukat a délszláv háború tovább erősítette, amikor 1995-ben a megfogyatkozott eszköz- és személyi állományú horvát szolgálatnak a siklósi kirendeltség nyújthatott segítséget. A két parancsnokság az év folyamán több alkalommal is gyakorolta azokat a szituációkat, mikre az együttműködési keretek között fel kell készülniük.

Horvát részről a Donji Miholjaci Önkéntes Tűzoltóság elnöke és titkára, a határ magyar oldalán Kovács András tűzoltó ezredes, a siklósi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője és Gyurok Dusán tűzoltó főhadnagy, a katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági osztályának kiemelt főelőadója vett részt az évtizedes hagyományként jegyzett drávaszabolcsi koccintáson.