2020. augusztus 15, szombat

A váratlanul nehéz helyzetbe került lakosokon segít a veszélyhelyzeti támogatás


Helyi hírek - 2020. július 14.
szerző: SH

siklos-varoshaza-zaszlo

A szociális célokra tartogatott keretből nyújt támogatást a Siklósi önkormányzat a kihirdetett veszélyhelyzet miatt váratlan megélhetési problémákkal szembesülő lakosai számára.

Az egyszeri, 50 ezer forintos rendkívüli támogatásra az az életvitelszerűen Siklóson élő magyar állampolgár jogosult, aki a veszélyhelyzet kihirdetésének napján állandó lakcímmel rendelkezett a városban és március 11. után – a veszélyhelyzet fennállása alatt – létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került.

További feltétel, hogy a kérelem benyújtását megelőző fél évben bejelentett munkaviszonya önhibáján kívül, a munkáltató felmondásával, vagy közös megegyezéssel megszűnt és álláskeresési járadékra nem jogosult, vagy a folyósítási időtartam lejárt.

Szintén kérelmezheti a segélyt, akit munkáltatója a veszélyhelyzet ideje alatt legalább egy hónap fizetés nélküli szabadságra küldött, valamint az, akinek vállalkozásából nem származik bevétele, vállalkozási tevékenységét igazoltan szünetelteti és álláskeresési járadékra nem jogosult.

Aki hatóságilag elrendelt karantén miatt nem jutott jövedelemhez szintén e körbe tartozik, de pályázhat az összesen 3 millió forintos keretösszegből egységesen 50 ezer forintra az is, akinek a veszélyhelyzet ideje alatt azzal összefüggésben rendkívüli kiadásai jelentkeztek.

Általános szabályként a támogatásra az jogosult, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 80 ezer, illetve az egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő esetén a 100 ezer forintot.

A támogatásért az önkormányzatnál igényelhető formanyomtatványt – kérelmet – kell benyújtani, melyen csatolni kell saját és a vele egy háztartásban élő személyek jövedelemigazolását, valamint minden olyan bizonyítékot, ami a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetet igazolja. A támogatás családonként csak egyszer állapítható meg.