2074. május 22, kedd                                         Siklós Város független hírportálja

Átadták a városi kitüntetéseket


Életmód - 2018. június 6.
szerző: SH

marenics-janos-siklos-polgarmestere

Batthyány Kázmér emléke, az épp 31 évvel ezelőtti újratemetése teszi méltóvá a mai napot arra, hogy átadják a városi kitüntetéseket – mutatott rá dr. Marenics János szerda este a vár lovagtermében tartott átadó ünnepségen.

A kitüntetéseket Siklós polgármestere mellett Balázs Csaba és Mikola János alpolgármester valamint dr. Héger Zsolt jegyző nyújtotta át.

 

Haraszti Attila
Rédei Károly Közművelődési Díj

 

Fotó: Kacsúr Tamás

 

Siklós krónikása, a siklósi vár múzeumőre. Az ő munkájának köszönhetően született meg a siklósi vár vártörténeti kiállítása. Tudásával fáradhatatlanul segíti a vár munkáját. Folyamatosan kutat a vár és a város történelmével kapcsolatban. Sok éve ő szerkeszti a város Krónikáját, amelybe minden esemény, rendezvény bejegyzésre kerül fotókkal, plakátokkal mellékelve. Kollégái körében nagy megbecsülésnek örvend. Régóta tevékeny és megbecsült tagja az 1961-ben alapított Siklósi Vár- és Múzeumbaráti Körnek.

 

Kajdityné Balázs Márta
Dr. Vajda János Pedagógiai Díj

 

Fotó: Kacsúr Tamás

 

Pályafutását képesítés nélküli tanítóként 1976-ban kezdte az Ormánságban, majd Beremenden. 1979-ben végzett a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán ének-népművelés szakon. A diplomája megszerzése után a Siklósi Kossuth téri Általános iskolában hívták . 1990-től tanított a Batthyány Kázmér Általános Iskolában. Munkatársaival kiváló kapcsolatotokat alakított ki. Az alsós munkaközösség-vezetője is volt hosszú évekig. Rendszeresen részt vett továbbképzéseken, és megszerzett ismereteket szívesen osztotta meg a kollegákkal. Kiemelkedő eredményeket ért el vers- és prózamondó versenyekre való felkészítés során. Diákjai területi és országos sikereket értek el. A szülőkkel való kapcsolata példamutatóan alakult a pályafutása során. Közvetlen, kedves, de meghatározó egyénisége népszerűvé tette a gyerekek között. Kiváló felkészültségű, kiegyensúlyozott, harmonikus személyiségű pedagógus volt. Vidám természetű, „örökké mosolygós” kolléga, aki lelkes, kezdeményező ötleteivel nagymértékben hozzájárult a nevelőtestület jó közösségi szellemének kialakításához.

 

 Lupek Istvánné
Dr. Vajda János Pedagógiai Díj

 

siklosi-dijak-foto-kacsur-tamas-1

 

Lupék Istvánné 1976-ban szerezte meg a tanítói oklevelét, pályáját az akkori 1. számú Általános Iskolában kezdte, majd a Kanizsai Dorottya Általános Iskolában dolgozott az 1982-es alapítása óta. Kezdetektől fogva különös figyelmet fordított a hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknek nem csak tanítására, hanem egészséges lelkületű felnőtté nevelésére. Tanítványai városi és városkörnyéki tanulmányi versenyeken rendszeresen szépen szerepeltek, szép eredményeket értek el. Innovatív pedagógusként a kompetencia alapú oktatási program tesztelője, később alkalmazója volt. Az alapkompetenciák fejlesztését előtérbe helyezve végezte magas színvonalú oktató munkáját. Annak érdekében, hogy a tanulási nehézséggel küzdőknek még több és szakszerűbb segítséget tudjon nyújtani 2001-ben az ELTE TÓFK fejlesztési (differenciáló) szakát végezte el. Azóta iskolájában fejlesztő pedagógusi munkát is végzett heti több alkalommal, gyakran a szabadidejében is. Szakmai fejlődése érdekében 2002-ben pedagógus szakvizsgát tett. Példaértékűen, nyugdíj előtt állva elsők között töltött fel portfolióját. Az önképzést, az élethosszig tartó tanulást alapelvként vallotta. Több mint 30 évig volt az alsós munkaközösség vezetője, munkacsoport-vezetője. Elindítója és lelkes szervezője volt az alsós Óbányai táboroknak. Fontosnak tartotta a tantestületen belüli közösségépítést is. Tantestületünk oszlopos tagja volt, szakmai tudását, emberi hozzáállását a közösség szolgálatába állította. Sok diákunk eredményes általános iskolai tanulmányához, egészséges személyiséggé válásához járult hozzá.

 

Reitzné Nagy Ágnes
Ózdi Lajos Testnevelési és Sport Díj

 

siklosi-dijak-foto-kacsur-tamas-1

 

Reitzné Nagy Ágnes Siklóson született, általános iskoláit szülővárosában, középiskoláját Pécsett végezte. Munkaviszonyát a Kossuth téri Általános Iskolában iskolatitkárként kezdte. Ez idő alatt államigazgatási szakon mérlegképes könyvelői végzettséget szerzett, majd a jelenlegi munkahelyén a Batthyány Kázmér Általános Iskolában dolgozott szintén iskolatitkárként. Iskolájának légköre, volt testnevelőjének biztatása, az intézmény tornacsapatának egykori sikeres tornászát arra inspirálta, hogy régi vágyának megfelelően a torna népszerűsítését a gyerekek testi nevelését válassza hivatásának a számok világa helyett. A Pécsi Tudományegyetem testnevelés szakán 2007-ben végzett azóta a Batthyány Kázmér Általános Iskola testnevelő tanáraként a felnövekvő nemzedékben igyekszik a torna iránti szeretetet nap, mint nap megalapozni. Magas színvonalú munkájával országos sikereket ér el. Ebben a tanévben – az előző évekhez hasonlóan – az ország 12 legjobb csapata közé kerültek az I. és a II. korcsoportos versenyzői, sőt egyéniben is képviselte egy sportolóval intézményét az országos megmérettetésen. Pedagógiai érzéke ösztönös képesség, nagy szeretettel, türelemmel,de következetesen terelgeti apró növendékeit nemcsak az általános iskolában hanem már az óvodáskorúak körében is az ovis torna keretében. A városban immár negyed évszázados múltra visszatekintő Príma Torna is az ő nevével fémjelezhető. Ez a zenés koreografált testmozgás, a Siklóson élő hölgyek számára évtizedek óta biztosítja a szabadidős testmozgás örömét és lehetőségét. Reitzné Nagy Ágnes mind a tornasport utánpótlás nevelésében, mind Siklós város sportéletében kiemelkedő szerepet tölt be.

 

Ferencz Jenő
Ózdi Lajos Testnevelési és Sport Díj

 

Fotó: Kacsúr Tamás

 

Ferencz Jenő alap és középfokú tanulmányait Siklóson végezte. A Pécsi Tanárképző Főiskolán szerzett földrajz-testnevelés szakos diplomát 1980-ban, majd 1999-ben annak jogutódján, a Janus Pannonius Tudományegyetemen középiskolai testnevelés szakos tanári végzettséget.

Pedagógiai munkáját 1973-ban kezdte, a sorkatonai szolgálat után Egyházasharasztiban folytatta, ahol képesítés nélküli napközis nevelő volt. Szakmai elhivatottsága itt erősödött meg és kezdte meg szakirányú tanulmányait. 1983-ban a harkányi Kitaibel Pál Általános Iskolába került. 1985. februárjától mai munkahelye, az akkori Hajdú Imre úti Általános Iskola, mint testnevelés – földrajz szakos tanárt alkalmazta.

Sportvezetőként először az Úttörőolimpiai versenyek szervezésében és lebonyolításában valamint később a városi és körzeti, megyei Diáksport Bizottság tagjaként végezte feladatait. Iskolájában, több sportágban is kiemelkedőt alkotott. Csapatai, egyéni versenyzői olyan sportágakban jutottak el területi, országos döntőkig (asztalitenisz, atlétika, kézilabda, labdarúgásba) melyekben előzőleg még soha. Tanítványai máig is játszanak a helyi ill. megyei országos szintű csapatokban. A Kanizsai Dorottya Általános Iskolában bevezetett mindennapos testnevelés egyik alapítója, valamint a Kanizsai DSE ötletadója és alapító tagja, 12 éven át elnöke volt. A Siklósi Városkörnyéki Diák Sport Bizottság elnöki tisztét töltötte be 20 éven át a sport iránti elkötelezettségét bizonyítva önkéntes alapon. Több alkalommal szervezett Siklóson diákolimpiai és a MKSZ által meghirdetett ADIDAS-KUPA országos döntőt. 25 éven át szervezte az általa indított Hajdú- majd Kanizsai-Kupát, mely az MKSZ által is elismert utánpótlás tornává nőtte ki magát.

Edzői munkáját a Baranya Megyei Kézilabda Szövetség többször is jutalommal ismerte el, illetve a Magyar Diáksport Szövetség elismerő oklevelet adományozott neki. A Magyar Kézilabda Szövetség ezüstjelvényének büszke tulajdonosa.

Pedagógus pályája végéhez közeledve méltó várományosa az Ózdi Lajos Testnevelési és Sport Díjnak.

 

 Bálint Lajosné
Dr. Kregczy Ottó Közegészségügyi Díj

 

Fotó: Kacsúr Tamás

 

Bálint Lajosné, Papp Mária Siklóson született. Általános iskolai tanulmányait Siklóson végezte. Középiskoláját is a városban kezdte majd Budapesten folytatta csecsemő-és gyermekápolóként.

Siklós Városi Kórházában 1968. szeptember 1-től ápolónőként, osztályvezető főnővérként valamint intézményvezető főnővérként dolgozott 1997. december 31-ig a belgyógyászati osztályon. Betegsége miatt munkáját a kórházban 29 és fél év után fel kellett adnia. Azonban a Harkányi Gyógy-Szociális Otthonban 2009. februárjáig – nyugdíjazásáig – főnővérként tovább tevékenykedett. Kiváló dolgozó, megyei főorvosi dicséretben részesítették.

 

Schneider Józsefné
Dr. Kregczy Ottó Közegészségügyi Díj

 

Fotó: Kacsúr Tamás

 

Schneider Józsefné (Krémer Ilona, Ili Mama) 1943.december 1-jén született Siklóson. Az általános iskola befejezése után a Siklós Városi Kórházban helyezkedett el mint fiatalkorú dolgozó. 1961-ben a budapesti Jáhn Ferenc Állami Egészségügyi Szakiskolába felvételt nyert, ahol csecsemő-, gyermekápolónői és gondozónőként végzett. Az iskola befejezését követően a Siklós Városi Kórház szülészeti osztályán Dr. Zábó Zoltán főorvos mellett kezdett dolgozott 1970-ig. Gyermekvállalás miatt egy időre az anyai szerepnek szentelte idejét. 9év után a „szívügyeként” kezelt csecsemőgondozói hivatáshoz tért vissza. A szülészeten töltött idő alatt Siklós több generációja megfordult gondoskodó kezei között. Végig kísérte és segítette több ezer gyermek születését az első felsírás pillanatától. Feladatai közé tartozott az újszülöttek gondozása, ápolása, valamint a szülőanyák folyamatos segítése, támogatása .Nyugdíjazását követően 2005. július elsejéig gondoskodott a Siklós újszülöttjeiről. A szülészeti osztály megszüntetése után a rehabilitációs osztályon még egy éven keresztül dolgozott. A hosszú évek elteltével is érezhető annak a lelkiismeretes munkának az eredménye, amelyet végzet. Mai napig megállítják az utcán azok a nők, akikkel kapcsolatba került a szülészeten töltött idő alatt, hogy megköszönjék azt a kedvességet, törődést, odafigyelést és végtelen türelmet, amelyet feléjük és újszülöttjeik felé tanúsított. Mondhatjuk, hogy mai napig Siklós egyik ikonikus személye, személyisége a mindenki által ismert Ili Mama.

 

Dárdai Erika
Dr. Fejes János Közszolgálati Díj

 

Fotó: Kacsúr Tamás

 

Dárdai Erika Siklóson született egy nagy múltú törzsgyökeres, Siklós mindennapi életében aktívan résztvevő családba. Általános és középiskolai tanulmányait is szülővárosában végezte. A Táncsics Mihály Gimnáziumban 1972-ben megszerzett érettségije után 1978-ban elvégezte a Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskolát, ahol képesített könyvelői minősítést kapott. Szakmai fejlődése érdekében 1996-ban megszerezte a mérlegképes könyvelői végzettséget is.

1972-ben a Siklósi Szék- és Kárpitosipari Vállalatnál kezdett el dolgozni bérszámfejtőként, majd könyvelőként egészen a gyár megszűnéséig. Lelkiismeretes munkáját kétszer is kitüntetéssel ismerték el. A vállalat megszűnését követően 1991-ben a Hajdú utcai Általános Iskolába került gazdasági vezetőnek 1999-ig, amikor is az önkormányzat megszüntette az intézmények gazdasági önállóság és a feladatot a hivatal pénzügyi osztályába integrálta. Az intézményi dolgozók közül – a jó szakmai munkájának elismeréseként – Dárdai Erika is a pénzügyi osztály dolgozója lett. Kezdetben a város két általános iskolájának számvitelét vitte egészen 2008-ig, amikor a nyugdíjba vonult kollégájának munkakörét vette át, nevezetesen az egész városra kiterjedő számviteli feladatokat.

Szakmai fejlődése érdekében regisztráltatta magát a könyvviteli szolgáltatók nyilvántartásában, s minden évben a megfelelő kreditpontok megszerzése után azt meg is újította.

A precíz, pontos könyvelői munkája mellett aktívan bekapcsolódott a pénzügyi osztály, tágabb értelemben a hivatal feladataiba más területeken is. Tevékeny részese volt az önkormányzati ingatlan vagyonkataszter feldolgozásának, naprakész nyilvántartásának.

Segítette, támogatta közvetlen munkatársait, tudatosan készítette elő, hogy nyugdíjba vonulása minél zökkenő mentesebben történhessen meg. A közszolgálatban eltöltött 27 év munkája mindenképpen elismerést érdemel.

 

Tornyos Pékség DJ &K Bt.
Siklós Város Gazdaságáért Díj

 

A siklósi Ipari Parkba a kétezres évek elején költözött a Tornyos Pékség. Nyolc év dinamikus fejlődésének köszönhetően 2012-ben egy sikeresen megnyert pályázat keretében megduplázták addigi üzemterületüket. A termékek széles palettáját megvásárolhatják a vásárlók Siklós, Harkány és Pécs mellett a megye számos más településén található üzleteikben (Beremend, Bóly, Vajszló, Sellye, Komló). A cég alkalmazottainak száma kb. 90 fő Siklós és környékéről. Az új technológiának köszönhetően bővítették a kínálatukat a péksütemények mellett a cukrászsütemények terén is, valamint megkezdték a mirelit, késztermék és fagylaltgyártást is. Jelenleg tizenkettő üzlettel rendelkeznek Baranya megyében.

 

Dömény Sándor
Siklós Város Gazdaságáért Díj

 

Fotó: Kacsúr Tamás

 

Dömény Sándor az 1968. május 2-án, a Dózsa György utca 4. szám alatt megnyitott Gumiszervizt alapító édesapja mellett dolgozva kezdte ellesni a szakma fortélyait, és 16 éves korára már aktív munkássá vált, a mestere az édesapja volt. Majd pár év multán a Felszabadulás u 83 sz. alatti családi ház elkészültével a műhely is költözött, mai napig itt működik a vállalkozás. Az iskolai tanulmányok végeztével a vállalkozás már családi vállalkozássá nőtte ki magát. 2002-től édesapja helyére lépve átvette a műhely vezetését és édesapja példáját követve a szakmai utánpótlás biztosításának elősegítésére több évtizeden keresztül oktatott ipari tanulókat. Családot alapított, két gyermeke született Piroska és Sándor. Büszke nagyapa, négy unokája van, júliusban érkezik az ötödik. Hobbija a vadászat, a túrázás, szereti a természetet. A Siklósi Vadásztársaságnak megszűnéséig tagja volt. A siklósi vállalkozók egyesületének kezdetektől aktívtagja, 2014.-évben, az egyesület, az Év Vállalkozójának választotta.

Az eltelt 50 év alatt a Dömény gumijavító műhely Siklós meghatározó szolgáltató helye lett, gumiszervizzé nőtte ki magát, ahol a mai napig a legfontosabb az ember, az ügyfél. Nem csak a siklósiak, hanem a környező falvak lakói, visszatérő német, horvát „vendégek „tarkítják az ügyfelek sorát. A magas szakmatudás, a kedves baráti szó, és a több évtizedes kialakult kapcsolatok a vállalkozás jellemzői. Szakmáját nem foglakozásnak, hanem hivatásnak tekinti, számára nem érvéget a munkaidő a kapuzárás után, a vállalásait időre teljesíti, végzi a háttérmunkát!

2017.Decembertől, nyugdíjasként is folytatja a vállalkozását, ahogy az elmúlt 50 évben is az ügyfelek szolgálatában.

 

Banáné Gyuró Julianna
Batthyány Kázmér Emlékérem

 

Fotó: Kacsúr Tamás

 

Banáné Gyúró Julianna Magyarország egyik leghátrányosabb térségében, az Ormánságban, Vajszlóban és a hozzá közeli Zalátán kezdett dolgozni a pedagógusi pályán, majd Siklósra az 1. sz. általános iskolába került. Éveken át a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek állandó segítője, megbízható támasza volt, főleg a matematika területén.

Az integrált Siklósi Közoktatási Intézményben az Alapfokú Művészetoktatási Tagintézményvezetője volt. A kistérségben 7 iskolával tartott munkakapcsolatot, melyekben 546 tanuló és a velük foglalkozó pedagógusok munkáját irányította, koordinálta.

Évente májusban megszervezte a kistérségi művészeti napokat, ahol az iskolák tanulóinak részvételével a siklósi várudvarban vagy a sportcsarnokban mutatták be a tanulók a tanévben végzett munkájukat.

Rendszeresen szervezett kiállításokat különböző Siklóson kívüli helyszíneken is.

Jutka, a Minden gyerek tehetséges valamiben elv alapján pedagógusi munkája során lehetőséget látott a gyermekek tanulási folyamatának sikerélményekkel történő gadagításában. Elsőként kezdett foglalkozni a Dr. Zsolnai József egyetemi tanár, kutatásvezető által megalkotott tudományos diákkörrel a 10-14 éves tanulói számára. Első évben két tanítványa országos versenyre jutott, ahol egyikük első helyezést ért el. Kiemelkedő tehetséggondozó munkájáért elismerő oklevélben részesült. Tanítványai prezentációjának iskolai bemutatója olyan sikeres volt, hogy ennek nyomán a következő években több diák választotta a kutatást, és több kolléga is bekapcsolódott a munkába.

2008-ban a Batthyány Kázmér Általános Iskola vállalkozott az Orosházán Az olvasás szövegértés és az internet pedagógia tartalékainak feltárása néven meghirdetett ku¬tató munkában való közreműködésre. A kutató munkában résztvevő pedagógusok között volt Banáné Gyúró Julianna is, sőt a feladatlap szerkesztés – speciális szakér¬telme miatt – az ő vezetésével, ellenőrzésével folyt. 2011-ben az általa vezetett SKI Alapfokú Művészeti Iskola a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által országosan regisztrált tehetségponttá vált. A fentiek igazolják, hogy a tehetséggondozás terén végzett sok éves eredményes munkája alkalmassá teszi Banáné Gyúró Juliannát pályázati bírálónak.

 

dr. Simor Ferenc
Siklós Város Díszpolgára cím

 

Fotó: Kacsúr Tamás

 

Siklóson született 1932-ben, földműves szülők gyermekeként. Az édesapját 1945. január 16-án elhurcolták malenkij robotra, aki a temesvári fogolytáborban meghalt. A nagyszülei kuláklistára kerültek, így 1951-ben elvesztették a tulajdonukban lévő földterületeket. Ez befolyással volt pályaválasztására.

Elvégezte az Állatorvostudományi Főiskolát 1951-56, majd 1975-77-ben az Állatorvostudományi Egyetemen szakállatorvosi diplomát szerez.

Élete során több településen dolgozott körzeti állatorvosként, majd 1961-1990 között Siklóson városi főállatorvos, majd kerületi főállatorvos lesz. 1990-től a Baranya Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző állomás igazgató-helyettes főállatorvosa. 1990 júniusától a Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerellenőrzési főosztályvezető, ahol egészen 1992-es nyugdíjba vonulásáig dolgozott.

1965-1990 között igazságügyi állatorvos-szakértő. 1972-1990-ig Baranya Megyei Állatorvosok Etikai Bizottságának elnöke, 1994-1998 között Siklós alpolgármestere, 1994-1997 a Siklósi Református Gyülekezet kántora, 1994-2011 között a Siklósi Vár – és Múzeumbaráti Kör elnöke, 2000-2004-ig a siklósi vár FB. elnöke, 2001-2011-ig a Baranya Honismereti Egyesület elnöke, 2001-2013-ig az Országos Honismereti Szövetség elnökségi tagja, 2000-2004-ig a Baranyai Emberekért Szövetség alelnöke, 1966-tól a Siklósi Evangélikus Gyülekezet kántora és felügyelője. Siklós közösségi életének a mai napig tevékeny részese.

1969-1988 között munkája elismeréseként több díszoklevél, és kitüntetés tulajdonosa, többek közt Baranya Megyei Állategészségügy 20 éves Arany törzsgárda jelvénye, illetve 1988-ban az Agrártudományi Egyesület Aranykoszorús jelvénye. 1998 Siklósért Emlékplakett, 2000 Baranya Megyei Önkormányzat emlékplakettje, 2001 Batthyány Kázmér Emlékérem, 2006 Hűségérem – Evangélikus Egyház, 2007 Emlékérem – Országos Honismereti Szövetség, 2008. Emléklap – 120 éves a Magyar Állategészségügy, 2013 Magyar Érdemérem Lovagkeresztje (állami kitüntetés), 2016. Életfa-díj – Baranya Honismereti Egyesület.