2020. május 29, péntek

Az új veszprémi érsek is tart szentmisét Máriagyűdön


Életmód - 2019. július 22.
szerző: SH

mariagyud

A Bazilikában szombat esténként fél hétkor szentségimádás, 19 órakor órakor előesti szentmise van, háromnegyed nyolckor pedig zsolozsmát imádkoznak. Hétköznap – kedd kivételével – este hétkor, vasárnapokon 8 és 10 órakor mutatnak be szentmisét – ekkor előtte gyónási lehetőséget is kínálva.

Augusztus 15-én, a Nagyboldogasszony napos napján hagyományos búcsúi programot tartanak. A 10 órai nagymisét Rostás Jenő apát plébános atya celebrálja. 11 órakor rózsafüzér körmenet indul a Fájdalmas Anyához. A búcsúi programja 14 órakor litániával, kegytárgyak megáldásával és a zarándokok búcsúztatásával zárul. Ezen a napon 19 órakor is lesz szentmise, előtte gyónási lehetőséggel.

Augusztus 17-én – szombaton – a Nagyboldogasszony főbúcsú vigíliáját 19-kor vigília szentmisével, 20 órakor gyertyás körmenettel, 21 órakor pedig imaórával ünneplik. 22 órakor szentóra, 23 órakor keresztút kezdődik. Az éjféli szentmisét a zarándokok elhunytjainak ajánlják.

Augusztus 18-a, vasárnap, a Nagyboldogasszony Főbúcsú napja a Pécsi Egyházmegye zarándoknapja. A 10 órai ünnepi szentmisét dr. Udvardy György veszprémi érsek úr mutatja be. 11 órakor ünnepi körmenet lesz a Fájdalmas Anyához. 14 órakor litánia, kegytárgyak megáldása, búcsúsok búcsúztatása zárja a napot.

Augusztus 20-án, Szent István ünnepén hagyományos búcsúi programot tartanak Máriagyűdön. A 10 órai nagymisét ft. dr. Horváth István nagyprépost úr tartja a pellérdiek fogadalmi zarándoklatának vezetőjeként.

Augusztus 25-én Szűz Mária ünnepén a Székelyek búcsúját ünneplik Máriagyűdön. Fél tíztől gyóntatás lesz, 10 órától az ünnepi szentmisét Csibi Imre mágocsi esperes plébános atya tartja, melynek végén ezüstmisés áldásban részesíti a jelenlevőket. Tizenegy órától rózsafüzér körmenet kezdődik a Fájdalmas Anyához. Az ebédidő után 14 órakor litániával, kegytárgyak megáldásával és a zarándokok búcsúztatásával zárul a program.

Szeptember elsején tartják a Szenvedélybetegek zarándoklatát.