2020. október 27, kedd

Baranyában több mint 10 milliárd forint támogatást kaptak a gazdák


Gazdaság - 2017. január 30.
szerző: SH

traktorszant

A tervezettnél jóval több támogatási előleget, kétszázmilliárd forintot meghaladó összeget fizetett ki a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a gazdáknak az elmúlt év novemberéig, országosan. A tavalyi év végén Baranya megyében is jelentősen felgyorsultak a kifizetések, így több mint 10 milliárd forint támogatáshoz már hozzájutottak a kérelmezők.

2017. január 1-jétől a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, mint kifizető ügynökség általános jogutódja a Magyar Államkincstár lett, az MVH megyei kirendeltségei pedig a kormányhivatalok részeként működnek tovább. Az átalakulás egyik fontos célja, hogy az eddigieknél hatékonyabban segítsék az agrárágazat szereplőit.

A gazdák tavaly több mint tíz jogcímen kaptak támogatási előleget, valamint decemberi részfizetést. Ebből Baranyában az – Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott – egységes területalapú támogatásra, illetve a kistermelői támogatásra 2016-ban kérelmet benyújtó közel 4600 termelőnek mintegy 90 százaléka részesült. A területalapú támogatáshoz kapcsolódó zöldítési támogatási előleget pedig a kérelmezők 78 százaléka kapta meg eddig.

Az elmúlt évben először agrár-környezetgazdálkodási jogcímen is sor került támogatási előleg kifizetésére. Ehhez kapcsolódóan szántó, gyep, ültetvény és zonális területen mindösszesen 223 a támogatott termelők száma megyénkben. Emellett 58 termelő rendelkezik támogatói okirattal gyep, szántó és ültetvény területeken ökológiai gazdálkodásra történő áttérésre, illetve ökológiai gazdálkodás fenntartására vonatkozóan. Agár-környezetgazdálkodásra 17367 hektár, ökológiai gazdálkodásra 191 hektár területet igényeltek összességében a termelők, közülük a 2016. évben 145 termelő részesült előleg-kifizetésben.

A termeléshez kötött területalapú támogatások közül Baranya megyében jelentős a szemes fehérjenövényekhez kapcsolódó támogatási igénylés. A 723 gazdálkodó által benyújtott, összesen 16236 hektár fehérjenövény-támogatásigénylésből meghatározó – az országosan is kiemelkedő – 15810 hektárnyi szójababterület. Szálas fehérjenövény támogatására 369 kérelem érkezett, mindösszesen 4931 hektárnyi területre. E két termeléshez kötött támogatás mellett folyamatosan – a Magyar Államkincstár ütemezése szerint – sor kerül a zöldség-, gyümölcs-, cukorrépatermesztéshez kapcsolódó igénylések teljesítésére is.

Az állattartással foglalkozó gazdák szintén részesültek már előlegfizetésben. Megyénkben kiemelkedő volt a termeléshez kötött, tejhasznú tehéntartás összesen 705 millió forintos támogatása. Ez a 95 kérelmező 80 százalékának már utalásra került. A termeléshez kötött anyajuhtartás támogatásra kérelmet benyújtó 171 termelő közül pedig 143 fő kapott már előleget, összesen közel 66 millió forint értékben.

A Baranya Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztési Támogatási Főosztályán a kérelmek feldolgozása folyamatos, így azon gazdálkodók esetében, akiknél az ellenőrzések lezárultak, a kifizetések rövidesen folytatódhatnak. A tervek szerint még június vége előtt a végkifizetések kérelemkezelési feladatainak elvégzése is megtörténik valamennyi úgynevezett egységes kérelem keretében igényelt jogcím esetében.