2019. április 20, szombat                                         Siklós Város független hírportálja

Dr. Harmati Béla: rengeteg finomhangolásra volt szükség


2017. május 23.
szerző: SH

harmatibela

Felderítettség, pontrendszer és elégedettségi kérdőív is szóba került a Siklósi Rendőrkapitányság beszámolójában. A helyi rendőrség jobban teljesít.

Az eredményesség több mérőszámában is az elmúlt hét év legjobb adatait mutatja – értékelte a beszámolójában szereplő kimutatásokat dr. Harmati Béla azon a bizottsági meghallgatáson, mely a keddi képviselő-testületi ülést előzte meg. A siklósi kapitányság vezetője rámutatott, míg a bűncselekmények száma csökkent a kapitányság területén, azok felderítettségének százalékos aránya nőtt. Mint jelezte, ez utóbbi alatt nem csupán a rendőri munka teljesítményét kell érteni, hiszen azokat vették számba, melyekben a helyi ügyészség sikeresen vádat emel – ezekben csupán néhány százalék eltéréssel valóban elkövetőről beszélhetünk.

Míg az évek óta tartó csökkenő tendenciát követve 2015-ben 176, addig az elmúlt esztendőben 167 bűncselekmény történt a kapitányság területén. Ezzel párhuzamosan a nyomozások eredményessége 60-ról 67 százalékra nőtt, a korábbi évek 51 majd 54 százaléka után.

Meredek emelkedés tapasztalható a testi sértések mutatójában, a 2014-es tíz, majd a 2015-ös 4 eset után tavaly 7 alkalommal volt rá példa. Ezek mintegy háromnegyed részében büszkélkedhet eredményes nyomozással a kapitányság.

Változatos képet adnak a lakásbetörések is. A 2014-ben mutatkozó 20 eset után 2015-ben 7, tavaly 11 lakásba törtek be, ezeknek nem egész harmadában lett meg a tettes.

Szintén alacsony mintaszám mellett nőtt duplájára a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények száma, a korábbi évi 1-1 után tavaly kettő esetben került sor ilyen nyomozás elrendelésére, melyek mindegyike eredményesen zárult. Nőtt a garázdaságok száma is, a korábbi öt után tavaly 8 esetben nyomoztak emiatt, 73 százalékos eredményességgel.

101-ről 71-re, tavaly pedig 55-re csökkent a lopások száma, míg autólopás, feltörés valamint orgazdaság nincs nyilvántartva a kapitányság 2016-os eseményeinek sorában. Az emberölések számára nem tér ki a kimutatás.

 

A legjobb véleménnyel

Az ország rendőrkapitányságainak munkáját évről évre értékelik a területileg érintett önkormányzatok. Mint dr. Harmati Béla kiemelte, a visszajelzések alapján Baranya öt kapitánysága közül a siklósi érte el az ötpontos rendszer a legjobb eredményét, 4,51 századdal. A közbiztonság érzetével kapcsolatban jelezte, örömére szolgál az eredmény, de úgy érzi, van még hova fejlődni.

 

Szemét egy ügy

A siklósi kapitány az illegális hulladéklerakással kapcsolatban külön emelt szót: meglátása szerint a szőlőhegy mellett a Mattyi út bezárt szeméttelepénél találkozni a legtöbb hulladékkal, mellyel kapcsolatban kijelenthető, hogy fuvarosok szállítják oda a hulladékot. Ezek többségében hirdetések alapján viszik el a házaktól a törmeléket és felújításokból származó hulladékot, ám a lerakás illegális módját választják.

Múlt heti eredményükre mutatva ismertette, az egyik ilyen fuvaros kilétét már fel is fedték. Az eljárás a kormányhivatal hatáskörébe tartozik, akinek továbbították a feljelentés iratait.

Kiemelte, az ilyen ügyek kapcsán meg kell találni azt a lehetőséget, hogy az elkövető személyek kilétéről az önkormányzat is kapjon tájékoztatást, hiszen a felmerült költségeket – mint a hulladék leszállítása, ártalmatlanítása – követelni lehet tőlük.

 

Pontrendszerben is keresik az év rendőrét

A rendőrkapitány a siklósi önkormányzat által támogatásként nyújtott 400 ezer forintos pénzösszeggel kapcsolatban kiemelte, annak jelentős részét az év rendőre cím kapcsán használják fel, mely elismerést a Villánytól Sellyéig kilenc objektumban szolgálatot teljesítő rendőrök bármelyike elnyerhet.

A motivációs célzattal több kategóriában – köztük a közterületi állomány, határrendészeti, és bűnügyi terület – életre keltett kezdeményezés kapcsán egy pontrendszerre is rámutatott.

Ehhez valóban pontrendszert alkalmaznak, ám azt nem az állampolgárokkal szemben kezdeményezett intézkedések határozzák meg, így például a rendőr nem érdekelt a közterületen helyszíni bírságot kiszabni. Nem úgy a tettenérések és a felderítések esetében, ami alapján állítják fel a sorrendet. Ide elsősorban a lopások és a rongálás tartozik.

Mint mondta, ez a számítási módszer alosztályonként más és más. A közterületi járőrök mellett a bűnügyi állomány rendszerét emelte ki, ahol az év rendőrének tablójára az alosztályvezető javaslata szerint kerülhet fel a nyomozó vagy vizsgáló. Emellett szintén táblázatba gyűjtik még a határrendészek releváns eseményeit is, hogy a legtöbbet elérő rendőr lehessen az év kiválasztottja.

 

Hosszú távra tervez

A helyben hozott intézkedések sorában említve a rendőrkapitány kiemelte a gyalogos járőrszolgálat bevezetését, mely tapasztalatai alapján a lakosok elégedettségét vívta ki úgy Siklóson mint az illetékességi terület több városában is. Szintén eredményként számolt be a kerékpárosok és gyalogosok közlekedési moráljának javításáról is, melyen a lakosság ellenérzése nélkül sikerült javítani.

Az idő is igazolta, hogy a változások szakmailag megalapozottak voltak – mondta dr. Harmati Béla a kapitányságon belül eszközölt személyügyi változásokra mutatva. Leszögezte, míg összességében elégedett az együttműködő felekkel, kollégái munkájával és hozzáállásával, valamennyi felmentést indoklás nélkül kezdeményezett és a későbbiekben sem szeretné azokat magyarázni.

Személyére vonatkozó kérdésünkkel kapcsolatban jelezte, függetlenül minden szóbeszédtől, hosszabb ideig szándékozik a Siklósi Rendőrkapitányság élén maradni.