2020. szeptember 23, szerda

Hárommilliárdnál is többért valósulhatnak meg a feladatok és célkitűzések


Helyi hírek - 2019. február 8.
szerző: BSz

penzugy

Január végi ülésén elfogadta a város képviselő-testülete Siklós 2019. évi költségvetését. Ennek értelmében összesen 3,215 milliárd forint bevételi- és kiadási összegekről rendelkeztek.

A Gyenisné Papp Tímea osztályvezető által ismertetett költségvetést a bizottságok is támogatták. A város gazdálkodásáról a polgármestert és a pénzügyi vezetőket kérdeztük.

Azokat az irányelveket, amiket mindig is képviseltünk – nevezetesen, hogy a lakossági terheket nem emeljük és megbecsüljük a dolgozóink – tartalmazza az ez évi költségvetés is – mondta Dr. Marenics János. Siklós polgármestere hozzátette: valamennyi dolgozó kivétel nélkül a teljes önkormányzati rendszerben megkapta a béremelését, ezt tartalmazza költségvetés.

Emellett a két kiemelt a nagy program, a nyár végén induló Zöld város valamint a Váralja 2 pénzügyi fedezete biztosított, mellette persze folyik romák képzése, integrációja.

Nagyon komoly saját erővel próbáljuk rendbe tenni a várost. A 2019-es választástól függetlenül azt gondolom, hogy méltó lesz a város színvonalához és méltó lesz az elvégzett munkához, nevezetesen azért, mert saját erőből a neauralgikus út- és járdaproblémákat az idén megoldjuk.

Már folyik a közbeszerzés egy 300 milliós keretösszege, amely tartalmazni fogja a lepusztult Kálvin utca teljes felújítását és sikerült megállapodni a DRV-vel az ivóvízrendszer kiváltása ügyében, emellett egy másik fontos pont, a Táncsics utca, ami a város egyik legszebb utcája: most új burkolatot kap és parkolók lesznek kialakítva.

Már korábban említettük, hogy a piactér szűk parkolói kapacitása bővül. A katolikus iskola hátsó, szabadtéri tornapályája mellett van egy rész, ami erre a célra lesz kialakítva.

Ezenkívül rendbe tesszük a körforgalomtól egészen a Gordisai úti vízműig a Lidl, Penny és Spar környéki utakat, melyek a túlterheltség miatt leromlottak.

Máriagyűdön kezdődik egy nagyon komoly felújítás a főúttal párhuzamos, kegyhelyig húzódó Vujicsics utcában, mely érinti a szociális otthont is. Az Arany János utca új járdát kap és a Szabadság utca teljes felújítása kezdődik. Azt szeretnénk, ha ez ugyanolyan minőségű lenne, mint a Vértanúk utca, hiszen mind a kettő párhuzamosan északra tart – és a Szabadság utcán közelítik meg az ipari parkot is. Itt a közlekedés és a parkolás rendjét is újra kell gondolni.

A Tescoig tartó főutat – ami mégiscsak a városnak a legforgalmasabb és legnagyobb intenzitás útja – is rendbe tesszük. Sajnos a szennyvízberuházás után a szennyvízaknák környékén süllyed, tarthatatlan, hogy Harkány felől érkezve szlalomozni kell.

Megcsináljuk a vár felé vezető utat, ami a Zöld város program által felújított részekkel is össze lesz kapcsolva. A Vajda János tér, a katolikus templom és a rendőrség környéke lesz rendbetétele, le fogjuk vágni azt a kiálló szegélyrészt, ami miatt nem tudnak megfordulni a várba turistákat szállító buszok.

Út- és járdafelújításokra 822 milliót költünk idén.

Fontos szempont, hogy a dolgozók megbecsülése mellett immáron sokadik éve nincs elbocsátás, a létszámkeretet meg tudjuk tartani. Jogos kritikának tartom, hogy a központi költségvetésben nem emelték meg az itt dolgozó emberek illetményalapjait, így ugyanolyan finanszírozást kapnak a dolgozók a bérükre, mint 11 évvel ezelőtt. Ahhoz képest, hogy a garantált bérminimum és egyéb juttatások mennyit változtak a 11 év alatt, mindez méltánytalan az önkormányzati szegmensben dolgozókkal szemben.

Az óvodai ellátáshoz több pénzt adunk, egyebek mellett a köztársaság téri óvodának a rendbetételére, és a Dózsa utcai óvoda esetében eszközök beszerzésére.

Céltartalékot képeztünk a vár tervezett rendezvényeire tízmillió forint értékben, valamint a művelődési ház kiegészítő támogatására is. Itt meg kell jegyezni, hogy lesz egy egyeztetés a programokat illetően, mert a végleges számokat akkor fogjuk látni, ha ismerjük a tervezett költségeket, hiszen Harkány és Villány már nyilvánosságra hozták a rendezvényeik egész éves naptárját. A két nagy fesztiválnak még nem ismerjük a részleteit.

Az a célunk, hogy a háziorvosi ügyelet a jelenlegi régi tüdőgondozóból végső helyére kerüljön. Tizenvalahány évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a régi bölcsőde helyére költöző ügyelet megkapja a támogatást. Ezt is jóváhagyta képviselő-testület, most folyik a közbeszerzés. Reményeink szerint nyár végére a háziorvos ügyelet költözni tud. A volt bölcsőde értékes ingatlan a belvárosban, így azzal még vannak további elképzelések is.

Meguntuk a fürdő üzemeltetőjével való állandó vitát, mivel felelősek vagyunk a Thermal SPA állapotáért. Új ügyvéd közreműködésével normális megállapodást szeretnénk kötni a jövőt illetően, de úgy döntöttünk, hogy saját erőből kicseréljük a csúszdalépcsőt, mert az nem felel meg a kor követelményeinek. Egy olyan vasszerkezetről van szó, amit állandóan festeni kell, balesetveszélyes. A képviselő-testület ezt is döntő többségben támogatta. Egyrészt a fürdőtől kapunk bérleti díjat másrészt pedig dőreség lenne nem visszafordítani valamennyit állagmegőrzése. Az állagmegőrzés azért is fontos, mert a siklósi fürdő elveszti a versenyhelyzetét a nagy fejlesztések előtt álló harkányi mellett. De a következő testületnek és a következő polgármesternek is rá kell majd fordulni a fejlesztésekre.

A gyepmesteri telep problémáján egy évet dolgoztak kollégák. A kóbor kutyák helyzete továbbra is aggasztó, szomorú, hogy a járás más területén nem nagyon igyekeznek, cserben hagyták a járási vezetőt és a főállatorvost is ebben a kezdeményezésben. A vége az lesz megint, hogy Siklós lesz a gesztor. Amellett, hogy a Családsegítő szolgálatot is járási szinten látjuk el és mi finanszírozzuk, ez egy helytelen kormányzati intézkedés.

Több mint 80 millió forinttal fogunk szociális ügyekben gazdálkodni. A Váralja programtól függetlenül felújítjuk a bérlakásainkat, és itt hozzá kell tegyem, hogy nagyon méltányos volt a képviselő-testület, hiszen ideje lenne már a bérleti díjakat is jelentősen megemelni más településeket hasonlóan. Máshol messze magasabbak az albérleti árak, mint itt, ahol a befolyt összegek nem elegek az állagmegőrzésre sem. Ennek ellenére azt mondom, hogy ez a 80 millió forint egy biztos fedezetet nyújt a legrászorultabb családoknak év közben is egyedi ügyekben, és természetesen ha a Jóisten és a gazdálkodás is úgy akarja, akkor az év végén megint jelentős számú támogatás fogunk nyújtani. Az idén 1100 a családnak adtuk adventi támogatás, amit kevés település mondhat el a környéken. Jelentős támogatást kapott a református templom is.

A sport- és kulturális célú támogatást meg tudjuk ismételni, bár mindig több az igény, mint amit tudunk adni. Valamiféle lojalitást is elvárunk az igénylőtől, idén nagyon meg fogjuk nézni és mérlegelni fogjuk a teljesítményeket is. Ott, ahol kiemelkedő a teljesítmény – mint például az úszóknál – és egy elismerésre méltó generáció nő fel, többet kell biztosítani, mint ott, ahol visszaesett az utánpótlás nevelés és csetlik-botlik a bajnokságban. Ez utóbbi lehet, hogy nem kerül olyan elbírálás alá, mint egy sikersportág, ami nagy létszámokat mozgat meg – de azt gondolom, mindenkinek jut az idei támogatásokból.

 

Költségvetés – ezek a főbb számok

Az idei év főbb számairól Gyenisné Papp Tímea számolt be. Mint a Pénzügyi osztály vezetője jelezte, a 2019. évi kiadási és bevételi főösszeg 3 milliárd 216 millió forint, ebből a működési célú állami támogatás, amit a költségvetési törvény alapján tudunk meghatározni 668,345 millió forint. Ebbe tartozik bele a Hivatal működésének támogatása, az óvoda, bölcsőde támogatása, a szociális feladatok támogatása, a gyermekétkeztetés, a könyvtár és közművelődési támogatás is.

Az egyéb működési célú támogatások 76,385 millió forintot tesznek ki, ezen összegbe tartozik bele a védőnői szolgálat támogatása, a közfoglalkoztatási mintaprogram keretén belül igényelt támogatás várható összege, valamint a hivatal működéséhez való hozzájárulások együttműködési megállapodások szerinti összegei Matty község önkormányzatától illetve a Gyermekjóléti központtól.

Közhatalmi bevételeknél a helyi adók és az átengedett adóbevételek jelennek meg, melynek összege 360,419 millió forint. Ezen előirányzat magasabb összegben lett meghatározva az előző évekéhez képest, ugyanis a tavalyi év végén a képviselő testület a nagykereskedelmi övezetekben megemelte az adó mértékét valamint új övezetet is bevezetett a hitelintézetek és bankokra vonatkozóan, ahol a nagykereskedelmi övezetekhez igazította az adó mértékét.

A működési bevételek több tételből tevődnek össze, többek között a szolgáltatások ellenértéke 83,489 millió forinttal van jelen. A szolgáltatási bevételek között jelenik meg a parkoló bevétele, a saját bérlakások és az egyéb ingatlanok bérleti díja. A tulajdonosi bevétel szintén a működési bevételek része, mely előirányzata 104,454 millió forint. Itt szerepel a termálfürdő után fizetendő bérleti díj, a távhőszolgáltatás koncesszióba adásából származó koncessziós díj, valamint a víziközművek után járó eszközhasználati díj is itt realizálódik.

Az ellátási díjak 17,531 millió forintot jelentenek, itt az intézményi gyermekétkeztetés szülők által fizetett összege az, ami nagy tételt képvisel, valamint kis összeg van a bölcsődei ellátást igénybe vevők után fizetendő térítési díjból. A kiszámlázott általános forgalmi adó 54,842 millió, az előzőekben említett bevételeket kapcsolódik.

A működési célú átvett pénzeszközöknél 20 millió forint a távhő végelszámolása kapcsán várható összeg. A távhő esetében egy harmincmilliós kintlévőséget is meg kell említeni, ezen kintlévőségek értékesítésére vonatkozó korábbi döntését a képviselő testület visszavonta, így azon kintlévőségek az önkormányzathoz kerülnek át a végelszámolás után és azok behajtása már az önkormányzat feladata.

A felhalmozási célú állami támogatások 300,111 millió forint, itt uniós támogatásból várunk közel 300 millió forintot, a maradék kis összeg pedig a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó beruházási kiadások fedezete. A felhalmozási bevételeknél jelenik meg 300 millióval a szociális otthon eladása kapcsán befolyt vételár, valamint  311 ezer forintban a korábban megvásárolt bérlakások részletfizetése.

A finanszírozási bevételek között jelenik meg az értékpapír számlán lekötött 120 millió forint, valamint a működési célú és felhalmozási célú, feladattal terhelt pénzmaradvány tervezett összege, 1,082.670 milliárd forint összegben. A működési célú pénzmaradvány 204,97 millió forint, a felhalmozási célú, feladattal terhelt pénzmaradvány 877,7 millióval szerepel, mely tartalmazza 469,144 millió forint összegben a már elnyert uniós támogatások előlegét, valamint a DRB Bank felszámolása kapcsán bennragadt 142,966 millió forint összegű számlakövetelést is, melyet a felszámolás végéig nyilván kell tartani.

Tehát ezekből a bevételekből áll össze ez a 3,215 milliárd forint.

A kiadások ugyanezen összeggel kerültek beépítésre a költségvetésbe. 687,057 millió forinttal előirányzott személy jellegű kiadások már tartalmazzák a teljes munkavállalói állomány béremelését, mivel a minimálbér és a garantált bérminimum emelése komoly bérfeszültséget okozott volna a rendszerben. A dologi és fenntartási kiadások 466 milliós előirányzata is jelentős tételt képvisel a kiadások között. Ezen kiadások között jelenik meg a napi működés kiadásai (közüzemi díjak, szolgáltatási díjak), a gyermekétkeztetés vásárolt szolgáltatásának kiadásai, a karbantartási kiadások – utak, járdák, önkormányzati ingatlanokra vonatkozóan -, a növényvédelmi és parkgondozási kiadások.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 27 millió forinttal kerültek a költségvetésbe, itt jelenik meg az a közel 9 millió forint, amit már a tavalyi évben az önkormányzat megkapott az állam által biztosított téli rezsicsökkentésben nem részesült lakosok támogatására. 300 ezer forintot köztemetésre különítettünk el. A maradék 17,748 millió pedig az év közbeni és év végi, már említett települési támogatás.

417, 959 millió forint az egyéb működési célú kiadás. Ebben szintén szerepel a bevételeknél is említett DRB Banknál lévő pénz, mert azt az állam megtérítette az önkormányzatnak, és ha a felszámolás úgy alakulna, hogy ez a pénz befolyna, akkor azt vissza kellene fizetni – tehát addig nyilván kell tartanunk.

182,483 millió forint a működésre átadott pénzeszköz, ebből 160 millió forint a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásnak átadott pénzeszköz. Ebből az orvosi ügyelet fenntartására 7 millió forint összeg kerül átadásra, a maradék összeg a szociális feladatok ellátásának biztosítására átadott állami támogatás és az állami támogatással nem fedezett összeg. A szociális feladatokat a társuláson keresztül a Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ játja el. Ezen feladatok a szociális étkezés, személyi gondozás, az időskorúak és demens személyek nappali ellátása, család és gyermekjóléti szolgálat fenntartása, család és gyermekjóléti központ fenntartása, ami most egy új feladattal is bővült; ez az óvodai és iskolai szociális segítés.

A működésre átadott pénzeszközök között az önként vállalt feladatok kiadásai 22,438 millió Ft, ebben van benne a sportegyesületek támogatása 12 millióval, a kulturális egyesületek támogatása 4 millió forinttal, valamint a Turisztikai Egyesület 6 millió forinttal és a Bursa Hungarica keretében az első félévi kiutalás összeg, ami 438 ezer forint.

A beruházási illetve fejlesztési kiadások 1,557 milliárd forintot tesznek ki, ebből pályázatokhoz kapcsolódik 552,627 millió forint, a maradék 878,123 millió forint pedig a saját erőből megvalósítandó beruházás és felújítás összege.

A saját erős beruházások összege 195,326 millió forint. Jelentősebb tételt képviselő beruházások között szerepel a piac mögött parkoló kialakítása, az új termelő kút fúrásának többletköltsége, a városgondnokság gépesítésének megerősítése, valamint a fürdő csúszdalépcsőjének beruházási kiadásai.

A felújításoknál az út- és járda felújítások közel 430 millió forintot jelentenek, de itt szerepelnek az egészségügyi központ 80 milliós és a bérlakások 30 millió forintos kiadásai is valamint a szökőkutak felújítási kiadásai.

A költségvetés biztonsága érdekében szükséges, hogy a képviselő-testület megfelelő tartalékalappal rendelkezzen. A 2019. évre tervezett tartalékok összege összesen 91,948 millió, ebből 30,358 millió forint általános tartalék, 61,59 millió pedig céltartalék. A céltartalékoknál a jelenleg futó pályázatokhoz 29,153 millió forint kapcsolódik, a norvég alap pályázat felújítási alapja 15,381 millió forint, a Várszínház Nonprofit Kft. részére a városi rendezvények megvalósítása 10 millió forint, a közművelődési feladatok ellátása pedig 5 millió forint, mely összegek a részletes költségterv egyeztetése után realizálódik a működésre átadott pénzeszközök között.

Finanszírozási kiadások között a tavaly felvett fejlesztési hitel 2019. évi tőke visszafizetése jelenik meg 35,900 millió forint összeggel.

Tehát a fenti kiadások adják összegszerűen a 3 milliárd 216 millió forint tervezett kiadási előirányzatot.

 

Mikrotérség

A mikrotérségi feladatokról Reitz Emilné számolt be. Mint ismertette, a 2019-es évtől átalakult a szociális ellátások köre, amit a többcélú kistérségi társulás megszűnése után a Mikrotérségi Társulás látott el már évek óta. Kikerült belőle átszervezés útján az idősek otthonának a fenntartása, aminek áthúzódó költségei még szerepelnek egy bizonyos összeggel az idei költségvetésben.

A Mikrotérségi Társulás mint részben önálló intézmény működik tovább, kiválva az idősek otthonából a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ, mely intézmény a szociális ellátások közül a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, az idősek nappali ellátását normál és demens részleggel biztosítja. Továbbá az intézményen belül működik a család és gyermekjóléti központ melynek működési területe a járás 53 települése, és a család- és gyermekjóléti szolgálat, ami Siklós és Matty igazgatási területét látja el. A Társulás feladata még a hétvégi és hétközi orvosi ügyelet működtetése is.

A társulás éves költségvetése 266,668 millió forint, ebből az állami támogatás a már említett 94,679 millió forint. Ezeket a központi támogatásokat egészítik ki az önkormányzat 49,19 millió forinttal, melyben mint említettem van áthúzódó feladat is. Az idősek otthona kiszervezésével: természetéből adódóan a decemberi munkabérek januárban jelentkeznek, ami még a mi költségvetősünket terheli, ugyanígy itt van azoknak a dolgozóknak a szabadságmegváltása és végkielégítése, akik nem kívántak maradni az új rendszerben. Ez az utóbbi két összeg összesen 28 millió forint, a decemberi munkabér pedig 16 millió forint.

A Mikrotérségi Társulás intézménye összesen 179,39 millió forintos költségvetéssel fog dolgozni, ebben benne van ez az áthúzódó tétel is és benne van az állami támogatások és az önkormányzati kiegészítések mellett az intézménynek egy 13 milliós Ft-os saját bevétele is, ami a szociális étkeztetés térítési díjából és a házi segítségnyújtás igénybevételének a térítési díjából tevődik össze.

Személyi juttatások járulékaival együtt összesen 133 millió forintot tesznek ki, a dologi kiadások 46,39 milliót.

A Szociális Szolgáltató Központ mellett működő az orvosi ügyelet, 56,408 millió forintos bevétellel és ugyanekkora összegű kiadással fog dolgozni a 2019-es évben.

Ebben bevételi oldalon szerepel az orvosi ügyelet OEP támogatása 36,385 millió forinttal, valamint hozzájárulnak az ellátási területhez tartozó önkormányzatok is lakosonként évente 730 forinttal. Ez éves szinten összesen 20,87 millió forintot jelent. Van egy apró saját bevétele is az orvosi szolgálatnak, mintegy 360 ezer forint, amit az orvosi ügyeletnél a rendőrségi intézkedések után kell fizetni.

Az orvosi ügyeletnél dolgozó orvosok szakmai szolgáltatás vásárlása útján látják el a feladataikat összesen 23,9 millió forintos költséget jelentve, és inkább az asszisztencia valamint a gépkocsivezetők munkája az , ahol bérkifizetés történik összesen 20,67 millió forintot igényelve.

Az orvosi ügyelet terén képeztünk 1,7 millió tartalékot arra gondolván, hogy ha elkészül az új orvosi ügyelet, ott plusz eszközök. bútorok vásárlására lesz szükség. Ehhez még hozzájárul az is, hogy a mostani bérleti díjat, amit a kórháznak fizetünk azt egész évre terveztük, egyrészt mert nem tudjuk, hogy az év felénél vagy háromnegyedénél költözik-e új helyére az ügyelet, másrészt pedig a fennmaradó hányadot szintén eszközvásárlásra lehet majd fordítani.

Az orvosi ügyelet és a szociális intézmény mellett működik maga a Társulási Tanács is. Ennek is vannak bevételei és kiadásai is, elsősorban itt jelennek meg az állami támogatások és az önkormányzati hozzájárulások, melyek aztán átadott pénzeszközként jelennek meg a kiadások között.

A munkaszervezet költségei között a tisztségviselők és a szakmai szolgáltatások igénybevétele is szerepel, és itt jelenik meg az is, hogy a hivatal pénzügyi osztályának egy dolgozója szerződés szerint ellátja a Társulás számvitelét.

A képviselők, intézményvezetők és az orvosi ügyelet irányítója is úgy nyilatkozott, hogy ezeket a költségvetési előirányzatokat elegendőnek tartják a működésükhöz, ezért társulási tanács a legutóbbi ülésén is elfogadta a számukra összeállított költségvetést.