2019. május 24, péntek                                         Siklós Város független hírportálja

Helyi adók: mentesség és kedvezmény is igénybe vehető


Helyi hírek - 2019. február 21.
szerző: SH

tax-ado-szamologep

Több esetben is igénybe vehető adókedvezmény illetve adómentesség – hívja fel a figylemet dr. Héger Zsolt jegyző és Gyenisné Papp Tímea, a Pénzügyi és Adóügyi Osztály vezetője.

A helyi adók kedvezményéről a Siklós Város Önkormányzatának az egyes helyi adókról szóló 27/1995. (XII. 22.) rendelete foglalja össze.

Kommunális adó, építményadó és telekadó esetében mentes a helyi adók megfizetése alól az a magánszemély, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 százalékát, de legfeljebb 34.200 forintot.

Amennyiben a szülő egyedül neveli kiskorú vagy felsőfokú tanintézet nappali tagozatára járó gyermekét, vagy a családban három vagy több gyermeket nevelnek, vagy a családban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek van, akkor a mentességre jogot adó jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 százaléka, de legfeljebb 42.750 forint.

Az egyedül élő nyugdíjas, illetve szociális ellátásban részesülő esetében a mentességre jogot adó jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 százaléka, de legfeljebb 51.300 forint.

A mentesség megállapítása minden esetben kérelemre történik, a kérelemhez csatolni kell a családban élők jövedelmére vonatkozó igazolást, a tanulói jogviszony igazolását, továbbá a családban nevelkedő tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó orvosi igazolást.

A mentességre vonatkozó kérelmet az adófizetési határidő előtt 15 nappal lehet benyújtani, azaz a teljes adóévi mentességhez 2019. február 28-ig.

Iparűzési adó tekintetében 50 százalékos adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított – vállalkozási szintű – adóalapja nem haladja meg az kétmillió forintot. Ennek igénybevétele a 2018. adóévről szóló bevallási nyomtatványban történik.