2019. január 22, kedd                                         Siklós Város független hírportálja

Hetvenesek Klubja


2017. december 6.
szerző: SA

fotó: Facebook
fotó: Facebook

A Pécs-Baranyai Könyvtárosok Egyesülete tavaly indította útjára azt a kezdeményezést, hogy köszönti a hetvenedik életévüket betöltött könyvtáros kollegákat. Idén úgy alakult, hogy a Hetvenesek klubjának öt új ünnepelt tagja közül három siklósi könyvtáros. Munkájukat egy szál virággal, nevükkel gravírozott tollal és tortával is megköszönték.

Deák Ferencné Ibolya 1968-tól dolgozott a siklósi városi könyvtárban. Munkáját feldolgozó könyvtárosként kezdte, majd 2000-től két ötéves cikluson át volt az intézmény igazgatója. 2010-ben vonult nyugdíjba, 42 itt töltött év után. Vezetése alatt a siklósi könyvtár a megye egyik vezető városi könyvtárává nőtte ki magát, amit 2004-ben a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség nívódíjjal ismert el.

Ibolya rendkívül innovatív igazgatója volt az intézménynek, mindenben a legújabbat kereste. Az ő vezetése alatt kezdődött a könyvtár állományának elektronikus feldolgozása, a TextLib integrált könyvtári rendszer bevezetése, a kistérségi mozgókönyvtári ellátás (kezdetben öt, majd 18 településsel). Ibolya kezdeményezte a könyvtár alapítványának létrehozását is, mely a mai napig működik.

Bochnicsek Pálné Marika munkáját rendkívüli precizitás és alaposság jellemezte. Ibolyával együtt, majd később Viki nénivel is rengeteget dolgoztak a könyvtár állományának számítógépre vitelében. De még azt megelőzően cédulakatalógust és keresztkatalógust építettek, amit szintén nagyon nagy alaposság jellemzett. Marika néni nagy szeretettel adta át tudását nyugdíjba vonulása előtt, bár olyan szép betűkkel, olyan hibátlanul azóta sem írt senki a könyvtár leltárkönyveibe.

Várhegyi Viktória 1971 februárjától volt a siklósi könyvtár gyermek-könyvtárosa. Viki néni, aki siklósi gyerekek több generációját nevelte könyvtárszerető, olvasó felnőtté, akit a mai napig a gyermekkönyvtárral azonosítanak – és fordítva. Munkája során nagyon jó pedagógiai érzékkel fordult a gyermekek felé, nagy gondot fordított a gyermekkönyvtár állományának karbantartására is. A gyermekkönyvtár Viki néni munkássága során több helyen is működött a városban, de ő mindenhol otthonos, barátságos környezetet teremtett az olvasni vagy épp játszani vágyó gyermekek számára. Nyugdíjba vonulása előtt segédkezett a feldolgozó munkában is, de a mai napig gyermekkönyvtárosként emlékszik rá a városban mindenki.