9082. május 21, vasárnap                                         Siklós Város független hírportálja

Április közepén kezdődik az elsősök beiratkozása


Régió - 2019. március 11.
szerző: SH

iskolaslany

A tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozásának időpontja 2019. április 11-én, csütörtökön 8 és 18 óra között illetve 12-én, pénteken 8 és 16 óra között lesz – közölte lapunkkal Salamon Balázs, a járási hivatalvezető.

A szülő az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímkártyát, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – legkésőbb az azt kővető évben – tankötelessé válik. A 2019/2020-as tanévben a 2013. augusztus 31-én, vagy az előtt született és tankötelezettségük teljesítését még nem megkezdett gyermekek válnak tankötelessé.

Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. A tanuló felvételéről az iskola igazgatója harminc napon belül tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A döntésről annak indokolásával az iskola igazgatója köteles írásban értesíteni a szülőt. Az értesítésnek tartalmaznia kell a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást is.

Az iskola felvételi döntése ellen a szülő a közléstőt, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében jogorvoslati eljárási indíthat. Ebben az intézmény fenntartójának vezetője, az állami fenntartású iskolák esetében az illetékes tankerület igazgatója jár el és harminc napon belül másodfokú döntést hoz, ami jogerőssé válik.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.