2019. július 20, szombat                                         Siklós Város független hírportálja

Így igényelheti a téli tüzelőtámogatást


Régió - 2018. augusztus 16.
szerző: SH

tuzifa188

A kormány határozata szerint téli rezsicsökkentés keretében egyszeri természetbeli juttatással támogatja azokat a háztartásokat is, akik korábban nem részesültek lakossági földgázfogyasztók, illetve távhőszolgáltatást igénybevevők részére nyújtott 12 ezer forintos téli rezsicsökkentési támogatásban.

A kampány előtt megígért támogatásból azok nem részesülhettek egy szabályozási anomália miatt, akik településén rendelkezésre áll ugyan a gázhálózat, de a háztartásukba nincs bevezetve, ezért más módon – például fával – fűtenek. A most kidolgozott módszer szerint azonban ők is megkapják a támogatást, ha még más módon nem vették igénybe.

Az önkormányzatokat a napokban tájékoztatták arról, hogy ennek mi lesz a módja. A támogatást minden jogosult háztartás igényelheti egy adatlap kitöltésével, mely leadásának határideje 2018. október 15. Aki ezt a határidőt elmulasztja, elesik a támogatástól. A beérkezett igényeket az önkormányzat október 17-ig továbbítja a Magyar Államkincstár felé. A Kormány október 31-ét követően dönt az önkormányzatonkénti támogatási összegről, a fűtőanyagot ezt követően adják át a jogosultaknak.

Az igénylésre néhány fontos szabály is vonatkozik:

      A megjelölt fűtőanyag fajtája később nem módosítható.

      Az igénylő az adott háztartásba kell, hogy bejelentkezve legyen.

      Háztartásonként egy igénybejelentő adható le, ezt ellenőrizni is fogják.

      A támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költséget.

      Nem igényelhet rezsicsökkentést az a háztartás, ahol csak elektromos fűtés van.

A nyilatkozatot az önkormányzat portáján lehet elkérni vagy ide kattintva letölthető. A kitöltött lapokat a Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági, intézményfelügyeleti és Önkormányzati Osztályán kell leadni ügyfélfogadási időben, mely a hivatal földszint 3/b szobájában található.

Az még nem tisztázott, hogy a jogosultak mekkora mennyiségű tüzelőt kapnak a 12 ezer forintnak megfeleltetett támogatás keretében.

Az önkormányzat a benyújtott igénylések vonatkozásában előszűrést köteles végezni. A távhőszolgáltatónál ellenőrzi, hogy az igénybe vevő háztartás rendelkezik- e távhőszolgáltatási szerződéssel illetve az adott háztartásra már nyújtottak- e be igénybejelentést. Ezentúl a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága (OKF) adminisztratív és helyszíni, szúrópróbaszerű vizsgálatot végez. Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzatnak szabálysértési vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kell kezdeményeznie.