2019. április 20, szombat                                         Siklós Város független hírportálja

Két évet is kaphat, aki egy képviselőt munkaidőn kívül hivatali vagy más ügyekkel zaklat


2018. július 16.
szerző: SH

kalapacs-birosag

Czunyiné Bertalan Judit nyújtotta be azt a módosító indítványt, mely szerint természetes élőhelyükön nem szabad majd háborgatni a politikusokat. A büntetőtörvénykönyv módosítása már a nyáron életbe léphet.

A Fidesz egyszer már módosította az Alaptörvényt is, mely a magánélet védelme ürügyén mondja ki azt a politikusokra vetíthető passzust, miszerint a tüntetés formájában megszűnik a véleménynyilvánításhoz és gyülekezéshez való jog a politikus lakóhelyének közelében.

A mostani módosítással a zaklatásos vétségének köre bővül majd: két évvel lesz büntethető az, aki hivatalos személyt hivatali tevékenységével össze nem egyeztethető helyen vagy időben zaklat.

Hivatalos személynek minősül például a bíró, országgyűlési képviselő, a rendőr, közjegyző, önálló bírósági végrehajtó és a választási bizottság tagja is, de ide sorolandó a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja is.

A zaklatáshoz a sértett életvitelébe való beavatkozás szükséges, tehát egy-két odakiabálás, kérdésfeltétel nem elegendő ennek kimerítéséhez. Hogy egy képviselőnek mi a munkaideje és az honnan derül ki, nem tisztázott.