2020. július 8, szerda

Kijárási korlátozás: félmilliós büntetést is kaphat, ha ezeket a szabályokat megszegi


Itthon - 2020. március 27.
szerző: SH/HH

gumibot-rendor

A szombattól két hétig érvényben lévő kijárási tilalom során a lakóhelyet csak indokolt esetben lehet elhagyni. A főbb szabályok mellett ezeket is a legutóbbi kormányrendelet határozza meg.

Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább másfél méter távolságot tartani.

Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása. A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

Ezek az indokok

    a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,

    napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,

    az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),

    az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés

    a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,

    a napi fogyasztási cikket élelmiszerüzletben történő vásárlása,

    a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzletben történő vásárlás,

    az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,

    a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,

    a piacon történő vásárlás,

    a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben történő vásárlás,

    az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,

    a dohányboltban történő vásárlás,

    a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,

    a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,

    a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,

    a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,

    a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,

    az állatok ellátása, háziállat sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,

    a szülői jogok és kötelezettségek,

    a hitéleti tevékenység.

Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9 és 12 óra közötti időben látogathatja. Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9 óra és 12 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az idős, 65 év feletti személyek tartózkodhatnak.

A rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával. A rendeletet megszegőkkel szemben kényszerítő eszközt alkalmazhatnak.

Aki megszegi a szabályokat, 5.000 és 500.000 forint közötti bírságra számíthat.