2020. augusztus 10, hétfő

Közpénzek ellenőrizhetőségében találtak hibát a Centomilla ellenőrzése során


Gazdaság - 2020. július 24.
szerző: SH

centomillatabla

A magyarbólyi székhelyű Centomilla Szociális Gondozó és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a 2015-2018 közötti időszakban nem biztosította a szociális humánszolgáltatási közfeladatok ellátására kapott közpénz elköltésének ellenőrizhetőségét – állapította meg az Állami Számvevőszék.

A hatóság a Siklósi Híreknek eljuttatott közleményében leszögezi: a nem állami humánszolgáltatók minden évben jelentős költségvetési támogatást kapnak, ezeket pedig átláthatóan kell felhasználniuk.

Humánszolgáltatást nyújtó, államháztartáson kívüli szervezeteknél végez ellenőrzéseket az Állami Számvevőszék, mely ahhoz járul hozzá, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívüli szervezetek is átlátható módon használják fel a közfeladatok ellátása során.

A magyarbólyi székhelyű Centomilla tevékenysége az idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása, továbbá ápolásra, gondozásra szoruló, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő ellátottak szükségleteihez igazodó segítségnyújtás volt. A cég 2012-től átvette a Harkányi Szociális Gyógyotthon üzemeltetését. A fenntartónak az ellenőrzött 2015-2018 közötti időszakban két – önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, és nem önállóan gazdálkodó – szociális intézménye volt, amelyek gazdálkodási feladatait is ellátta. A fenntartó részére a szociális humánszolgáltatási feladat ellátásához a központi költségvetésből biztosított támogatások összege – a Magyar Államkincstár adatai szerint – 2015-ben 61,8 millió forint, a 2016-ban 62,7, 2017-ben 73,7, 2018-ban pedig 77,9 millió forint volt.

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a nem állami, nem önkormányzati szociális intézmények fenntartói központi költségvetésből kapott támogatásainak felhasználása szabályszerű volt-e.

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a Centomilla a 2015-2018 közötti időszakban a könyvvezetésében nem kezelte a kapott költségvetési támogatások felhasználását a jogszabályok által előírt módon, mivel azokat nem különítette el az intézmények által ellátott közfeladatok szerinti bontásban. Ezáltal a fenntartó a szociális humánszolgáltatási közfeladat ellátására kapott költségvetési támogatás felhasználásának a jogszabályban előírt ellenőrizhetőségét nem biztosította, mivel nem gondoskodott arról, hogy a költségvetési támogatások felhasználásának feladatonkénti bontásban történő elszámolására az adatok rendelkezésre álljanak. A fenntartó mindezek alapján – az Alaptörvényben foglaltak ellenére – a felhasznált közpénzekre vonatkozó gazdálkodása átláthatóságát nem biztosította, így nem igazolta, hogy a közpénzt a szociális humánszolgáltatási közfeladat ellátására fordította.

A pénzeszközök rendeltetésellenes felhasználása veszélyének megszüntetése érdekében az ÁSZ vagyonmegóvási intézkedés kezdeményezését helyezte kilátásba, melynek megszüntetéséhez a fenntartónak az ÁSZ felé dokumentumokkal kell igazolni, hogy a 2019. évben már biztosította a közpénzek szabályszerű felhasználását és ellenőrizhetőségét.