2020. október 29, csütörtök

Megszüntette az önkormányzat az Aquaplus bérleti jogviszonyát


Helyi hírek - 2020. október 9.
szerző: SH

thermalspasiklosfurdo

Megszüntette a város az Aquaplus Kft-vel a fürdő üzemeltetésére eredetileg 25 évre kötött szerződést, mivel az meglátásaik szerint több kötelezettségének sem tett eleget. A fürdőt a város fogja üzemeltetni, melyre korábban egy céget is létrehozott.

Rendkívül súlyos problémahalmazt örökölt Siklós új vezetése 2019 őszén. Az első pillanattól kezdve nyilvánvaló volt, hogy az új városvezetésnek több éves mulasztást kell helyrehoznia.

Az előző képviselő-testület ciklusa utolsó ülésén hozott döntésével határozatba foglalta, hogy meg kívánja szüntetni a szerződést a termálfürdő üzemeltetőjével. Tekintettel arra, hogy a sorozatos tárgyalások ellenére sem mutatkozott hajlandóság, garancia a bérlő és üzemeltető részéről az ügy megoldására, a termálfürdő jövőbeni értéknövelő használatára, hasznosítására különböző intézkedések meghozatalára volt szükség.

A termálfürdő üzemeltetésére az Aquaplus Kft-vel kötött 25 éves üzemeltetési szerződés megszüntetéséről döntött a képviselő-testület, mivel az Aquaplus többszöri felszólítás ellenére sem teljesítette a szerződésben vállalt 100 millió forint összegű üzemeltetési bankgaranciát és a folyamatos karbantartási – állagmegóvási – és felújítási kötelezettségeit.

Az eltelt tíz év alatt a fürdő műszaki állapota leromlott, miközben az üzemeltető a szükséges javításokat, felújításokat nem, illetve nem megfelelően végezte el. Annak megelőzése érdekében, hogy a sok milliárd forint befektetéssel létrehozott vagyon további jelentős veszteséget ne szenvedjen, és a siklósiaké maradjon, véget vetnek a szerződésellenes és jogellenes állapotnak, amikor sok éves eredménytelen egyeztetés és közös megegyezés hiányában a törvénynek megfelelően a város képviselő-testülete 2020 augusztus 15. napjával az üzemeltetési szerződést rendkívüli felmondással megszüntette.

Az Aquaplus ezt a felmondást nem ismerte el, és megtagadta a termálfürdő szeptember utolsó napjával történő birtokba adását. Az önkormányzat létrehozta a kizárólagos tulajdonában levő Siklósi Várfürdő Kft-t azzal a nem titkolt céllal, hogy az átvegye az üzemeltetési feladatokat. A birtokba adást adott esetben jogi úton kénytelenek kikényszeríteni.

Az önkormányzat közölte a Siklós Hírekkel: a termálfürdő üzemeltetését végző alkalmazottak munkahelyeit megőrzik, a birtokba lépés időpontjától a dolgozókat a Siklósi Várfürdő Kft. egyéni munkaszerződésekkel, munkáltatói jogutódlással átveszi.

Az önkormányzat legszögezte: továbbra is elkötelezett a termálfürdő folyamatos és zavartalan működésében, fejlesztésében és a meglévő munkahelyek megőrzésében. A szálloda mindenkori vezetésével együttműködésre törekszik a közös gazdasági érdekek mentén. Ez a váltás az önkormányzat működésében és gazdálkodásában kezelhetetlen problémát meglátásaik szerint nem okoz.