2018. november 14, szerda                                         Siklós Város független hírportálja

Nem emelkednek jövőre a siklósi adók


2017. december 4.
szerző: SH

adoszamologep

Nem emelkedik a kommunális adó mértéke sem jövőre – szögezte le dr. Marenics János. Siklós polgármestere a két bizottság egybehangzó véleményére mutatva jelezte, a város képviselő-testülete azt vállalta fel, hogy megtartja a régi adómértékeket.

Az építményadó, iparűzési- telek- és kommunális adókat is kiemelve a polgármester megerősítette, hogy nem vezetik be a korábban csupán lehetőségként felmerült ebadót sem. A komoly béremelésekre, nyugdíjprémiumra és más szociális intézkedésekre is mutatva viszont megjegyezte, a különböző címen elérhető mentességek körén viszont módosítottak, mivel – mint fogalmazott – korábban a város kétharmada cipelte adó szempontjából az egész települést. A polgármester ezzel kapcsolatban már korábban is jelezte, igazságosabbá kell tenni a város adórendeletét, most pedig  távlati tervek között azt említette, valószínűleg néhány nem kötelezően ellátott feladatot is érinteni kell.

A legutóbbi testületi ülésen példaként elhangzott: míg a 17 ezres Mohácson 450 települési támogatáshoz érkezett kérelem az önkormányzathoz, a 9700 lélekszámú Siklóson ez a szám 1500 volt.

Korábban az mentesült a helyi adók megfizetése alól, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét – ezenetúl pedig 120 százalékát, de legfeljebb 34.200 forintot. Abban az esetben, ha a szülő egyedül neveli kiskorú vagy felsőfokú tanintézet nappali tagozatára járó gyermekét, vagy a családban három- vagy több gyermeket nevelnek, vagy a családban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek van, akkor a mentességre jogot adó jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 százaléka, de legfeljebb 42.750 forint. Az egyedül élő nyugdíjas, illetve szociális ellátásban részesülő esetében a mentességre jogot adó jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 százaléka, legfeljebb 51.300 forint.

Ifj. Szalai Ottó képviselő a döntést üdvözölve a járda- és útfelújításokat emelte ki, jelezve, annak költségét a helyi adófizetők pénzéből állta a város uniós vagy állami támogatás nélkül. Kiemelte, amellett, hogy nem lesz emelés, a legrászorultabbak továbbra is kedvezményben részesülnek.

Mojzes Tamás képviselő a város gazdálkodását egyensúlyban lévőnek értékelte. Kiemelte: fontos, hogy helyben is megtalálják azokat a kapcsolódási pontokat, amikkel a költségvetést nagymértékben meghatározó helyi vállalkozókat is segíteni tudják.

A reklámtáblákra vonatkozó szabályzás szerint meghatározásra kerülő, legfeljebb 12 ezer forintos négyzetméterenkénti adóval kapcsolatban a város vezetése 2000 forintos terhet vezetett be, miközben elhangzott: nem tartoznak ennek hatálya alá az üzletek feliratai, cégtáblák, a vállalkozások területén lévő saját tevékenységét népszerűsítő reklámtáblái, a kirakatban vagy járműveken lévő lévő reklámok, de a házak eladó táblái vagy az önkormányzati hirdetőtáblák, oszlopok sem.