2019. június 16, vasárnap                                         Siklós Város független hírportálja

Ovisok figyelem, kezdődik a beiratkozás!


Régió - 2019. március 21.
szerző: SH

kozter-ovoda-tabla

Meghatározták a Siklósi Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményeiben a 2019/2020-as évre való beiratkozás időpontjait. A vonatkozó jogszabályok szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016. szeptember 1. napja előtt születtek, és még nem járnak oviba.

A 2019. szeptember 1. napjától 2020. augusztus hó 31. napjáig tartó 2019/2020-as nevelési évre a beiratkozás minden esetben az adott intézményegység, ideje pedig

2019. április 25. (csütörtök) és 2019. április 26. (péntek) 8 és 17 óra között.

Ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja, ez alól felmentést is kérhetnek, melyet a jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. Szintén be kell mutatni a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentumokat, mint például az orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik, de a szülők a szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolhatják – természetesen a szabad férőhelyek függvényében.

A Siklósi Óvoda és Bölcsőde székhelyen (7800 Siklós, Dózsa utca 33.) lévő óvodai intézményegységének felvételi körzete: Ady utca, Attila utca, Árpád utca, Baross Gábor utca, Bartha utca, Basarét utca, Batthyány K. utca, Béke tér, Béke utca, Berzsenyi utca, Deák utca, Dráva köz, Garai utca, Gerencsér Sebestyén utca, Göntér dűlő, Gyár utca, Hajdú Imre utca, Hegyalja utca, Hunyadi út, id. Kréth Imre utca, Ifjúság utca, József utca (2-16, 1-17), Kanizsai Dorottya utca, Kálvin utca, Szt. Stefán Stiljanovity köz, Magyar utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi utca, Rozmaring utca, Simon Béla utca, Szabadság utca, Szársomlyó utca, Szőlőhegy, Zuhánya dűlő, Felszabadulás utca (2-50, 1-43), Dózsa György utca , Iskola utca (16-40, 25-29), Vasút utca, Vajda János tér, Városi hegy, Széchenyi utca (Rákóczi és a Deák F. utcától a végéig: 24-70, 31-67), Szegfű utca, Tavasz utca, Táncsics utca, Vak Bottyán utca, Vasvári utca, Váralja utca, Vértanúk utca, Vörösmarty utca, Zrínyi utca, Malom utca, Mária utca, Melegmáj dűlő, Poroszló dűlő, Postaszállás, Tapolca köz, Sáros utca.

A Siklósi Óvoda és Bölcsőde Köztársaság téri Tagóvodájának (7800 Siklós, Köztársaság tér 7.) felvételi körzete: Akasztófa dűlő, Aradi utca, Arany János utca, Asztalos János utca, Árkos utca, Csukma dűlő, Dr. Gruber Béla utca, Felszabadulás utca (52-98, 45-97), Gordisai út, Gózon Lajos utca, Gyűdi utca, Harkányi út, Heren-völgyi út, Illyés-Gyula utca, Iskola utca (2-16, 1-23), Járó Péter utca, Kállai utca, Kassai utca, Korvin utca, Kossuth utca, Köztársaság tér, Liszt Ferenc utca, Perényi köz, Pécsi utca, Pozsonyi utca, Radnóti Miklós utca, Rédei köz, Sallai utca, Széchenyi utca 8 Rákóczi és Deák F. utcáig: 1-29, 2-22), Zenthe Ferenc tér, Szent István tér, Szentkút utca, Sziklai utca, Tenkes utca, Vujicsics Tihamér utca, Zombori utca, Ezeréves dűlő, Hidegkút dűlő, Makár dűlő, József utca (Vértanúk utcától: 18-30, 19-87).