2019. június 27, csütörtök                                         Siklós Város független hírportálja

Passiójátékra készül Máriagyűd


Életmód - 2019. március 29.
szerző: SH

passio

Idén is megrendezik az évről évre nagy tömegeket vonzó passiójátékot Máriagyűdön. Jézus kálváriáját április 14-én 15 órától eleveníti fel félszáz színjátszó részvételével.

Április 14-e virágvasárnap, az úr szenvedésének vasárnapja. A szentmise 8 órakor, az ünnepi szentmisét barkaszenteléssel és körmenettel 10 órakor kezdődik. A szentmisében eléneklik a virágvasárnapi passiót. 15 órakor a máriagyűdi egyházközség élő passiójátékában gyönyörködhetnek a megjelentek, megcsodálva a korabeli ruhákban fellépő, több mint 70 amatőr színjátszó előadását. 

Április 18-án, nagycsütörtökön reggel 8 órakor sötét zsolozsmát imádkoznak. Az utolsó vacsora emlékmiséje 18 órakor kezdődik, majd 19 órától virrasztás lesz az Olajfák hegyén imádkozó Krisztussal, 19:30-kor pedig közös vacsorára hívják a jelenlévőket. 

Április 19-én, nagypénteken reggel 8 órakor sötét zsolozsmát imádkoznak. A nagypénteki szertartás 15 órakor keresztúttal kezdődik, ehhez közvetlenül kapcsolódik Jézus szenvedésének ünnepe a nagypénteki passióval, a nagy könyörgéssel a világért, a hódolattal a Szent Kereszt előtt és az áldoztatással. Ezen a napon szigorú böjt van. 

Április 20-án, nagyszombaton reggel 8 órakor sötét zsolozsmát imádkoznak. A vigília-szertartás 18 órakor tűzszenteléssel veszi kezdetét, majd a húsvéti örömének köszönti a húsvéti gyertyában Krisztust, a fényt. A virrasztó olvasmányrendet követi a keresztvíz megáldása, az ünnepi szentmise, végül a feltámadási körmenet. 

Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn a szentmisék ünnepi rend szerint 8 és 10 órakor kezdődnek. 

Április 28-án ünnepeljük az isteni irgalmasság vasárnapját.