2020. április 9, csütörtök

Projektek – 2020 bizony mozgalmas év lesz


Helyi hírek - 2019. december 18.
szerző: KT

var-varkert-fentrol-189

Siklós jövőképét a Városfejlesztési koncepció hosszú távon 2030-ig, valamint a már konkrétumokat is tartalmazó Integrált településfejlesztési stratégia határozza meg. Ezek a dokumentumok alapján születnek meg azok a támogatási kérelmek, melyek a lehetőség szerint adott pályázatokra készülnek. Siklóson korábban több projekt is indult, melyek most folyamatban vannak, és melyeket a közmeghallgatáson Balázsné Kréth Ibolya összegzett.

2020 a TOP projektek megvalósítási időszaka – mondta a Városfejlesztési csoport vezetője arra utalva, hogy az idáig előkészítési szakaszban lévő tucatnyi projekt kivitelezése kezdődhet el a következő esztendőben. Az összegzésből kiderül, hogy TOP forrásból táplálkozó pályázatok összesen 1,102 milliárd forint értékben valósulnak meg Siklóson, melyből a város 965 millió forint erejéig érintett. Egyéb pályázatok 30,7 millió forint értékben zajlanak.

 

Körforgalom

A projekt a Gyűdi út végére tervezett körforgalom mellett néhány kisebb kerékpárút szakaszt is jelent. Másfél éve zajlik a tervezési és finanszírozási problémákkal is küzdő Kerékpárútfejlesztés és körforgalom építés Siklós városában című projekt, melynek beruházási szakasza hamarosan kezdődhet. A biztonságos közlekedést célzó, 77 millió forintos támogatásból Siklós városára 25 millió forint esik, viszont a tervezés szakaszában figyelmen kívül hagyott közműkiváltások és az építőiparban tapasztalható áremelkedés többletigényt támasztottak. A pályázat konzorciumban valósul meg, további partnerek a Baranya Megyei Önkormányzat és a Magyar Közút.

Az engedélyes és a kiviteli tervek már rendelkezésre állnak, most egy vízjogi létesítési engedély vár az önkormányzat. Ennek beszerzése után indítható a feltételes közbeszerzési eljárás. A kitétel a finanszírozás miatt szükséges, bár biztató, hogy a megyei önkormányzat képviselő-testülete 2019 áprilisában úgy döntött, hogy támogatja a projekt többletköltség-igényének 30 százalékát, mintegy 23 millió forintot, míg a fennmaradó 25 milliót siklós önkormányzata szavazta meg. A körforgalom építése legkorábban 2020 második félévében kezdődhet.

 

Váralja szoft

Tulajdonképpen egy komplex felzárkóztató program, mely a Váraljában élők életkörülményeinek javítását célozza meg. A Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Siklós Váralja szegregátum társadalmi, gazdasági integrációja című projekt teljes költsége 175 millió forint, melyet nem egyedül valósít meg az önkormányzat; a Siklósra eső rész 65 millió forint, konzorciumi partnerek a megyei önkormányzat és a MIOK.

Összetettségét egyebek mellett a markáns és intenzív szociális munka, közösségfejlesztés, egészségfejlesztés, valamint a foglalkoztatás elősegítése jelenti. A képzések sorában a kőműves és takarítói szakma valamint a falusi vendéglátás szerepel. A korai fejlesztés illetve felzárkóztató program nyelvi és matematikai képzés keretében zajlik.

 

Váralja infra

A szoft projektrészhez kapcsolódik a TOP legnagyobb projektje, a Siklós Váralja szegregátum rehabilitációja. A 499 millió forintos pályázat Siklósra eső része 487 millió forint. Konkrét infrastrukturális beavatkozásokat takar, a tervezési szakasz 2019-ben kezdődött. Alapja, hogy csak azokat a területeket tudja az önkormányzat pályázat útján felújítani, melyek a saját tulajdonában vannak.

A megyei önkormányzat, mint konzorciumi partnerrel megvalósított program Váralja utca infrastrukturális felújítását, közösségi tér kialakítását, zöldfelületek rehabilitációját, különböző funkcióval ellátott épületek kialakítását – egyebek mellett egy polgárőr ház – és szociális bérlakások felújítását tartalmazza. A munkálatok ideje 2020 második és harmadik negyedévére tehetők.

 

Zöld Váras Zöld Város

A 350 millió forintos támogatottságot élvező pályázat a vár környékének látványos fejlesztését, zöldterületi rehabilitációját takarja, mely 2020-ban mutatkozik majd meg. A fejlesztéssel Siklós legnagyobb közösségi tere, a várkert és környezete újul meg illetve új funkciókkal gazdagodik. Elsősorban a várkertet érinti, ahol széleskörű felújítások mellett rendezvénytér, szolgáltatóház és egy játszótér is kialakításra kerül, valamint olyan felületet is kap a város legnagyobb parkja, ahol helyi, kézműves termékeket árusíthatnak. A területet biztonsági kamerákkal is ellátják.

 

Kerékpáron Mecsektől a Tenkesig

A turisztikai projektben Siklós csak konzorciumi partnerként vesz részt, a teljes projektet a megyei önkormányzat jegyzi. A területileg érintett települések sorában Áta, Bisse, Kistótfalu, Pogány, Szalánta, Szökéd és Vokány áll, mely a tervezett nyomvonalat is felvázolja. Az, 1,3 milliárd forintos összköltségből Pécstől Máriagyűdig tervezett turisztikai kerékpárút 36 kilométer hosszú szakasza részben új kerékpárút létesítésével, részben közúton lesz kijelölve. Siklósra eső összköltség 46 millió forint.

A most induló tervezési szakasz 240 napig tart, a kivitelező kiválasztása 2020 őszén, a fizikai munkavégzés 2021-ben kezdődhet, és várhatóan az év közepén már Pécstől el lehet tekerni a Máriagyűdig, mely jelentős turisztikai gazdaságélénkítő folyamatot generál majd.

 

Helyi klímastratégia

A KEHOP-os pályázat 20 millió forintból valósul meg, célja Siklósi helyi klímastratégiájának kidolgozása valamint a klímatudatosságot erősítő lakossági szemléletformálás. Azt dolgozza fel, hogy Siklós miként tud hozzájárulni egy globális törekvéshez.

 

Kistérségi Esszencia Fesztivál

A vidékfejlesztési program keretében 5,8 millió forintból megvalósuló fesztiválra nyáron kerül majd sor, ahol hagyományőrzők, kézművesek mutatkoznak majd be erősítve a helyi értékeket, identitástudatot.

 

Wifit a közterekre

Az EU-s projekt ingyenes internetelérhetőséget biztosít a város frekventáltabb helyein. A bárki számára elérhető hotspotok hálózata elsősorban a vár környékén fog kiépülni. A projekt összköltsége 15.000 euró.

 

Társadalmi befogadás

A TÁMOP forrásból megvalósuló NYITOK hálózat projektje immáron hatodik éve működik a városban, melyben Siklós gesztori szerepet tölt be. Ez egy olyan vállalkozások képzésében is megjelenő alternatív tanulási lehetőséget jelent, ami egyebek mellett a helyieknek, hátrányos helyzetűeknek, nyelvet tanulóknak áll rendelkezésére.