2020. november 23, hétfő

Siklósi babák – szülési támogatás mellett ajándék is jár


Életmód - 2020. november 3.
szerző: SH

ujszulottbaba

Igazi siklósi ajándékot is kap az a kisbaba, aki az önkormányzat szeptembertől hatályban lévő szociális rendelete alapján részesül az egyszeri szülési támogatásban.

A képviselő-testület egyszeri szülési támogatásban részesítheti a városban állandó bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen Siklóson is lakó szülő nőt. A jogosultság feltétele, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszeresét, azaz 285 ezer forintot és a kérelmező saját maga, vagy házastársa illetve élettársa, a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző két éven belül legalább 250 nap munkaviszonyt vagy nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokra vonatkozó hallgatói jogviszonyt igazol.

A támogatás összege gyermekenként 20 ezer forint, melyet eredeti születési anyakönyvi kivonat benyújtása alapján külön eljárás nélkül kérelemre kell kifizetni.

A pénzbeli támogatással együtt egy ajándékot, Siklós címerével díszített babatakarót is kap a kisbaba.