2020. július 16, csütörtök

Trianonra emlékeztek a Nemzeti Összetartozás Napján


Életmód - 2019. június 5.
szerző: SH

trianon-balazs-19

Trianon száz évvel a történtek után is fájó pont a magyarság szempontjából, egy nemzetet szakítottak szét – mondta Balázs Csaba a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmával tartott rendezvény megnyitóján.

Az alpolgármester kiemelte: 1920 június 4-e az a dátum, amikor a történelmi Magyarországot megcsonkítottak és a nemzet egy részét kitépték a haza belsejéből. Elvették vasútjaink, nyersanyagaink, gyáraink, termőföldjeink jelentős részét, de határon túli magyarok meríteni fognak a magyar kultúrából, melyet erősíteni kell. Kiemelte Klebelsberg Kuno szerepét, aki az oktatás átalakításával dolgozta ki azt a kultúrfölényt, mely évtizedeken át segítette a magyarság erősödését. Munkássága pedig iránymutatás lehet századunkban is.

A magyarságot csak az tudja megtartani és feljebb helyezni nyelvében, kultúrájában, ha a képzésre és oktatásra a közművelődésre tudatosan áldozunk – mutatott rá Balázs Csaba.

Az alpolgármester ismertette, hogy Siklós városának képviselő-testülete egy határozatban kötelezte el magát amellett, hogy emlékévként fogja meghirdetni a 2020-as esztendőt, Trianon századik évfordulójának évét, melyben több program is feldolgozza az első világháború és Trianon időszakát.

Magyarország legnagyobb tragédiáját és kifosztását jelenti a trianoni békeszerződés, amikor során ezeréves hazánk területének 72 százalékát csatolták el és a magyarság harmada került idegen hatalmak uralma alá – mutatott rá Vida Dezső.

A képviselő ünnepi beszédében kifejtette, a nemzeti hagyománnyal rendelkező európai népek – köztük a magyar – nemzeti jellegi, hazájához való ragaszkodása soha nem múlik el. Ennek őrzője a hazaszeretet, mely nemzetben az, mint testben az egészség. Volt dicső múlt, majd zuhanás, de lesz felemelkedés, lesz szebb jövő, lesz még nagy Magyarország – fogalmazott a képviselő

A művelődési házban tartott megemlékezésen az ünnepi műsort adó Sztárai Mihály Református Iskola diákjai működtek közre.