2020. április 9, csütörtök

Újabb előadásokkal folytatódik a Tenkes Senior Akadémia


Életmód - 2020. január 7.
szerző: SH

konyvtar

Egy éve februárban indította útjára a Tenkes Senior Akadémiát Balázs Csaba. A Siklósi Vár és Múzeumbaráti kör elnöke az elmúlt esztendőt összegezve folytatásról beszélt.

Az előadások tudományos alapossággal, de élvezetes stílusban és könnyen érthető módon kerültek prezentálásra. A szervező ezért is hívott minden érdeklődőt, hogy bátran jöjjenek, gyarapítsák ismereteiket, tágítsák szemléletmódjukat, ismerjék meg a világot más nézőpontból is. Az előadássorozat elnevezése ellenére nyitott volt valamennyi korosztály számára, így nem csak Siklósról, hanem a környező településekről is vártak hallgatókat.

Ez végül teljesült is, hiszen mint Balázs Csaba rámutatott, a sorozat végén összesített jelenléti ívek alapján az előadásokat átlagosan 50-70 érdeklődő látogatta, akik Siklós mellett például Pécsről, Harkányból vagy Villányból is érkeztek.

A rendezvényeknek a siklósi könyvtár nagyterme adott otthont, ami az elsődleges célcsoport és a megközelíthetőség miatt is fontos szempont volt. A részvétel nem volt életkorhoz és iskolai végzettséghez kötve, mert a szervező lehetőséget akart kínálni arra, hogy minél szélesebb nyilvánosság kapcsolódhasson be és gyarapíthassa ismereteit. Fontosnak tartották, hogy hiteles előadóktól, releváns információk jussanak el minél nagyobb létszámú hallgatósághoz.

Az előadásokon sok egyéb téma mellett foglalkoztak az emberi tudás kezdeteivel, az időskori tanulással, valamint szóba kerültek a József Attiláról szóló újabb kutatások, de az érdeklődők hallhattak az emberi kapcsolatokról, az önbeteljesítő jóslatok tudományos megközelítéséről is. Téma volt az iskolázatlanság társadalmi hatása, Ámor nyila – mely idős korban is betalálhat -, valamint az, hogy milyen képet alakítunk ki a különböző generációkról.

A decemberi utolsó rendezvény már-már a sci-fi határait súrolta, mert ahogy az előadást tartó agykutató rámutatott, évszázadunk az idegrendszeri kutatások robbanásszerű fejlődését fogja hozni. Az orvos kutató szerint 15-20 év múlva olyan betegségek is gyógyíthatóvá válnak, amelyek genetikai alapúak és jelenleg nincs rájuk gyógymód. Az idézett kutató egyébként részt vett az Olympus cég támogatásával egy olyan fejlesztésben, aminek eredményeként létrehozták a lézercsipeszt, amivel a sejt belsejében megfoghatták a molekulát és azt tetszőlegesen helyezhették át.

Az előadók soraiban többek közt dr. Bajusz Klára, dr. Kocsis Mihály, prof. dr. Agárdi Péter, Cserné dr. Adermann Gizella, dr. Huszár Zsuzsanna, prof. dr. Andreas Hejj, dr. Koltai Zsuzsa és prof. dr. Ábrahám István is helyet kaptak.

Balázs Csaba rámutatott, hogy a városban mutatkozik igény az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezésekre, továbbá kiemelte, hogy az időskori oktatás segíthet az elmagányosodás megakadályozásában, a testi és szellemi hanyatlás elodázásában, és a helyi társadalmi aktivitás fenntartásában is. Mivel Siklóson is egyre több idős ember él, ezért úgy gondolta, hogy ez jó alkalom lehet arra, hogy az előadásokkal egy közösségbe vonzza őket és felkeltse érdeklődésüket a non-formális keretek közt megvalósuló tudásmegszerzés iránt.

Az egyesület elnöke részletekbe nem bocsátkozva jelezte: az érdeklődés nyomán hamarosan újabb előadások indulnak.