2021. szeptember 20. hétfő

A főállású helyett két társadalmi megbízatású alpolgármester lett


Helyi hírek - 2014. november 5.
szerző: KT

DSC_0016

Sajnálatos és sokak számára elfogadhatatlan hírek és pletykák keringtek Siklós város képviselő-testületének megalakulása után a városban – mondta dr. Marenics János polgármester a képviselő-testület keddi rendkívüli ülésén.

Az immáron negyedszer újraválasztott városvezető elmondta, hogy a siklósi Fidesz képviselő csoportja által kifogásolt, az alakuló ülésen a számok matematikájából következtethető minősített többség nem elfogadása miatt az elmúlt napokat jogértelmezések és jogviták jellemezték. A polgármester az ülést megelőző napon elfogadta az öt fős Fidesz képviselő csoport meghívását, ahol rész vett egy egyeztetésen, megerősítve a szándékát, miszerint a kormányzati harmonikus együttműködés valamint az egymásra utaltság miatt, ne jogértelmezési vitákat folytassanak, hanem békés és konstruktív együttműködés jegyében állapodjanak meg a 11 fős képviselő testület működési struktúrájában és az ehhez kapcsolódó SZMSZ elfogadásában. Meg kell említeni, hogy a polgármester egyéni mandátummal is rendelkezik.

A nehézkesen induló és láthatóan órákig elhúzódónak ígérkező vitát – a minősített többséget vitatók okából – Balázs Csaba egyéni képviselői mandátumot szerzett és már megválasztott alpolgármester oldotta fel azzal a bejelentésével, hogy egy leendő nagykoalíció szellemének megfelelően valamint a béke és a közéleti egyensúly megteremtéséért lemond főállású alpolgármesteri pozíciójáról és magára vonatkozólag is elfogadja azt a javaslatot, hogy a következő öt esztendőben két társadalmi megbízatású alpolgármester segítse a város és a városvezetők munkáját.

A képviselő-testület ezután az alakuló ülés erre vonatkozó határozatait visszavonta és egyhangú döntéseivel Balázs Csaba mellett Mikola János képviselőt is társadalmi megbízatású alpolgármesternek választotta meg. Az újra – és frissen megválasztott alpolgármesterek közül az előbbi a kultúráért, turisztikáért, idegenforgalmi illetve társadalmi és civil szervezetek kapcsolattartásáért felel, míg Mikola János a település üzemeltetés- és szociális feladatok ellátását felügyeli a polgármester úr által meghatározott jogkörrel és tartalommal.

A közös célokért és együttműködésért történő feladatok szellemében ezután megalakult az önkormányzat 2 bizottsága, és ugyanígy a jelenlévők teljes és egybehangzó szavazati támogatásukkal a máriagyűdi ötfős településrészi önkormányzat is, melynek vezetője ifj. Szalai Ottó lett. A hivatalos eskütételek után Siklós város képviselő-testületének működési és szervezeti struktúrája tehát az alábbiak szerint fog működni:

 

Pénzügyi-Gazdasági és Településüzemeltetési Bizottság:

Reitz Emilné bizottsági elnök

Zádori Tivadar bizottsági tag

Vida Dezső bizottsági tag

Mojzes Tamás bizottsági tag

Pataki Gabriella bizottsági tag

Mecseki János külső tag

Hullmann Béla külső tag

Tóth László külső tag

Manyaszekné Várnai Judit külső tag

 

Jogi Ügyrendi és Humánerőforrás Bizottság:

Virág László bizottsági elnök

Juhász Tibor bizottsági tag

Mojzes Tamás bizottsági tag

Szalai Ottó bizottsági tag

Zádori Tivadar bizottsági tag

Szomor János külső tag

Viczai Zsolt külső tag

Bálint Lajos külső tag

Mehring-Tóth Szilvia külső tag

 

Máriagyűdi Településrészi Önkormányzat:

Szalai Ottó településrészi önkormányzat vezető

Reitz Emilné

Virág László

Pestiné Kapitány Ágnes

Kardos Kovács Éva

 

A képviselő-testület két tanácsnokot is választott:

Juhász Tibor kulturális tanácsnok

Mojzes Tamás turisztikai-, idegenforgalmi tanácsnok

 

A korábbi tagok visszahívása mellett megválasztották a Siklósi Távhő Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjait is:

Szalai Ottó

Sütő László

Zádori Tivadar