A magyar nyelv és irodalom írásbelikkel kezdődött az érettségi


Helyi hírek - 2022. május 2.
szerző: SH

Ahogy országszerte, úgy Siklóson is megkezdődnek az írásbeli érettségi vizsgák. Az első érettségi napon magyar nyelv és irodalomból középszinten 39, emelt szinten 4 diák ad számot tudásáról.

A magyarérettségire közép- és emelt szinten is 240 perc áll rendelkezésre, és maximum 100 pontot lehet elérni mindkét szinten. Középszinten két különböző feladatlapot kell a diákoknak megoldaniuk. Az elsőre 90 percet kapnak. A feladatlap egy 60 perces szövegértési és egy 30 perces szövegalkotási feladatból áll. Utóbbinál két típusból kell egyet választani: egy érvelést vagy egy gyakorlati szövegműfaj elkészítését, 120-200 szavas terjedelemben.

A második feladatlap megoldására 150 percet kapnak az érettségizők. Ennél szintén választani lehet, egy műértelmező szöveget kell megírni, amelynek 400-800 szóból kell állnia. Ez lehet egy mű adott szempontú értelmezése vagy két mű adott szempontú összehasonlító értelmezése.

A magyarvizsgákat kedden a matematika írásbelik követik.

Mint a Mohácsi Tankerületi Központ közölte a Siklósi Hírekkel, helyben 39-en közép, négyen emelt szinten adnak számot a tudásukról, közülük 42 diák ballagott az idei évben.