A tűzoltóságon tudhatták le közösségi szolgálatukat a diákok


Helyi hírek - 2017. május 22.
szerző: SH/OKF

fotó: Katasztrófavédelem
fotó: Katasztrófavédelem

Az elmúlt héten közel húsz diák teljesített közösségi szolgálatot a siklósi katasztrófavédelmi kirendeltségen, illetve a siklósi hivatásos tűzoltó-parancsnokságon.

Azoknak a diákoknak ugyanis, akik 2016. január 1-je után érettségiznek, ötvenórányi közösségi szolgálatot kell teljesíteniük. A katasztrófavédelem megyei szinten több fogadóintézménnyel is várja azokat a diákokat, akik az érettségihez szükséges közösségi szolgálatot polgári védelmi, tűzvédelmi vagy iparbiztonsági területen szeretnék teljesíteni.

A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium középiskolás nebulói egy délelőttöt töltöttek el a siklósi laktanyában, ahol laktanya karbantartással segítették a tűzoltókat. Gyomláltak, söpörtek, felmostak és részt vettek a napi karbantartási feladatok ellátásában. A közösségi szolgálat kiváló alkalmat teremt arra, hogy tanulók tegyenek valamit a köz érdekében, és betekintést nyerjenek – még ha rövid időre is – a munka világába.

A katasztrófavédelem helyi szervei változatos programokkal várják a diákokat. A közösségi szolgálat Siklós mellett Mohácson, Pécsen, Szigetváron és Komlón is teljesíthető. Komlón és Pécsett minden szombaton tűzoltó technikai eszközöket ismerhetnek meg közelebbről, a megyeszékhelyen pedig elmélyülhetnek a közösségi szolgálatosok az iparbiztonsági, tűzoltósági, hatósági és polgári védelmi feladatokban is.

Mohácson és Siklóson a laktanya és szerkarbantartásban segíthetnek a fiatalok. Szigetváron az adatrögzítési feladatokon túl, lakosságtájékoztató kiadványok terjesztésében vállalhatnak szerepet a nebulók.

Új eleme a programnak, hogy a legtöbb katasztrófavédelmi kirendeltség bemutatja a fiataloknak azokat a kockázati helyszíneket, amelyek hatással vannak a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolására.

Katasztrófavédelmi közösségi szolgálatra jelentkezhet minden olyan 9-11. évfolyamon tanuló középiskolai hallgató, aki szabad akaratából, egyéni választása és motivációja alapján, a pénzügyi haszonszerzés szándéka nélkül végez önkéntes tevékenységet, más személyek, vagy a közösség javát szolgálva. Az érintett középiskolák a 9-11. évfolyamos tanulóik részére letöltendő 50 óra közösségi szolgálatot lehetőleg a három tanévre arányosan elosztva szervezik meg. A tanuló választása szerint dönthet, hogy közösségi szolgálatot egy, vagy több intézményben kívánja-e teljesíteni.