2021. május 12. szerda

Előléptették a megyei főkapitányt


Baranya - 2021. április 29.
szerző: SH

gulyaszsolt

Tucat tábornoki kinevezést adott át Áder János csütörtökön a Sándor-palotában. A köztársasági elnök Gulyás Zsolt Baranya megyei rendőrfőkapitányt is dandártábornokká léptette elő.

A rendfokozatokat státusszimbólumként viselik a militarista szervezetek tagjai, ám soraikban sem nyom annyit a latba, mint viselőjének beosztása, azaz munkaköre. Az állampolgárok szempontjából a vállapon jelzett sávok, csillagok és színek még egy intézkedés során is teljesen lényegtelenek.

A tiszthelyettesek sorában az őrmester, törzsőrmester és főtörzsőrmester helyezkedik el, míg a zászlósok hasonló fokozatokban követik egymást. A jellemzően diplomával is rendelkező tisztek sorában legalacsonyabb rendfokozat a hadnagy, amit a főhadnagy és a százados követ.

A főtisztek őrnagy, alezredes és ezredes rang szerint viselik az egy, kettő és három csillagot, míg a tábornokok csoportjánál már egy negyedik csillag is jelzi a fizetési fokozatot sorrendben dandártábornok, vezérőrnagy, altábornagy és vezérezredes elnevezéssel.