Helyi hírességek neveit kapnák az átkeresztelt siklósi utcák


Helyi hírek - 2022. június 30.
szerző: SH

onkomrmanyzat-fentrol

Helyi ismert személyekről is neveznének el utcákat Siklóson. Azokat változtatnák meg, amelyek közvetlenül vagy közvetett módon kötődnek a korábbi rendszerhez. A köztereknek így többek közt Laczkovich Miklós, dr. Túros Sándor, Bender József vagy Sólyom-Nagy Sándor is kölcsönözhet nevet.

Újra felülvizsgálták a siklósi közterületek elnevezéseit, mivel azok nem viselhetnek olyan nevet, ami huszadik századi önkényuralmi politikai rendszerekkel kapcsolatos.

Az utcanevek felülvizsgálatára egy bizottság alakult, ami nyári határidővel dolgozta ki javaslatát a szükséges változtatásokra. A döntést hamarosan a város képviselő-testülete elé tárják, ami után megváltozik majd néhány utcanév.

A javaslatok között az id. Kréth Imre és az Asztalos János mellett a Felszabadulás utca nevének megmásítása is szerepel. Míg a bizottság az első kettő esetében egy fokozatosságot is kilátásba helyezett, a Siklós főutcáját is idéző Felszabadulás utca esetében a mérlegelés lehetőségét kizárják.

A Schneider Péter Pál, Csuga Zoltánné és Szalai Ottó képviselők, valamint Mojzes Tamás alpolgármester és Salamon Mónika települési főépítész alkotta bizottság az elnevezéseken túl azt is kimondta, hogy az utcanévtáblákat és házszámokat az egységes arculathoz kell igazítani. A városban jelenleg is vannak helyi keramikus által készített utcanévtáblák, melyek illeszkednek a hagyományőrzés ideológiájához, ezért ezeket mindenképpen megtartanánk és az új táblákat, házszámokat is ebben a szellemben javasoljuk kialakítani – fogalmaztak előterjesztésükben.

A javaslat szerint az Asztalos János utca nevét Park utcára változtatnák. 2023-tól megváltozna a Korvin, Sallai, Kállai, Hajdú és Sziklai utcák elnevezése is, a címsorokba ott a Testvérvárosok, Szabó Gyula, Pécsi Ildikó, Zsigmond király, Laczkovich Miklós, Dr. Túros Sándor, Bender József, Sólyom-Nagy Sándor, Benyovszky Móric, Erkel Ferenc, Kosztolányi Dezső, Alsómiholjác, Feldbach, Szepsi, Nagyenyed, Zenit vagy épp Hét vezér utca egyike kerülne.