Ismét felülvizsgálják az utcaneveket, rezeg a léc a Korvin, Kállai és a Ságvári alatt is


Helyi hírek - 2022. április 28.
szerző: SH

felszabadulasutcatabla

Újra felülvizsgálják a siklósi közterületek neveit. Azok ugyanis nem viselhetnek olyan nevet, ami a huszadik századi önkényuralmi politikai rendszerekkel kapcsolatos.

A képviselő-testület 2015-ben már foglalkozott ezzel a kérdéssel, és ideiglenes bizottságot hozott létre ebből a célból.

2021-ben megtörtént a siklósi címek felülvizsgálata, részben ennek eredményeként is megállapítható, hogy több közterület hivatalos neve más – jellemzően rövidebb – mint az, ami az adott utcában egyes utcanévtáblákon olvasható. Siklóson például nincs hivatalosan Korvin Ottó utca, csak Korvin utca, vagy a többek által Kállai Éva utcaként ismert közterület hivatalos neve csak Kállai utca.

Siklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezért ismét úgy fog dönteni, hogy munkacsoportot hoz létre Siklós város közterületneveinek felülvizsgálata céljából Csuga Zoltánné, Szalai Ottó és Schneider Péter Pál képviselők, valamint Mojzes Tamás alpolgármester és Salamon Mónika települési főépítész tagságával.

A hasonló problémákat országszerte oldották meg egyszerű változtatással. A lakók megszokott utcaelnevezéseit Harkányban is kivonták a politikai fogalmak közül, így például a Korvin Ottó utcából Corvin utca, a Rózsa Ferenc utcából Rózsa, vagy a Ságvári Endre nevét viselő utcából egyszerűen Ságvári utca lett.

Az sem példa nélküli, hogy a változtatást néhány év elteltével elsodorta a népharag, például a bajai Szabadság út is így kapta vissza a régi nevét.

Az utcaneveket felülvizsgáló elöljárók feladata az lesz, hogy átnézik a város utcáinak, tereinek helyzetét és neveit, majd nyárig javaslatot tesznek le a képviselő-testület asztalára a változtatásokról.