2021. május 12. szerda

Hamarosan szavaznak a közvagyon alapítványokba való szervezéséről


Gazdaság - 2021. április 25.
szerző: SH

kulcsok-felakasztva

Az Országgyűlés ötnapos üléssel folytatja munkáját a következő két hétben. A képviselők ez idő alatt összesen 36 javaslatról dönthetnek és 26 általános vitát bonyolíthatnak le.

Kedden reggel 9 órától napirend előtti felszólalásokat mondhatnak a képviselők, majd szavazások jönnek. A parlament ekkor dönt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló előterjesztésről, továbbá több vidéki egyetem alapítványi formára történő átalakításáról, valamint a közbiztonság erősítését szolgáló rendészeti javaslatokról.

A törvény célja az alapítványok a későbbi kormányoktól való függetlenségének biztosítása. Fontos eleme pedig az a lehetőség, mely szerint az állam – vagyonkezelői joggal való felruházáson túl – ingyenesen ruházhatja át bármely közfeladat ellátásával kapcsolatos vagyonának tulajdonát számukra, amivel azok szabadon gazdálkodhatnak. Megkötés, hogy értékesítésükkor az államnak 90 napos elővásárlási joga van.

A közfeladattal kapcsolatos tevékenységi kör lehet az örökségvédelem, a nevelési-oktatási, tehetséggondozási, felsőoktatási, alap- és alkalmazott kutatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, amatőr- és ifjúsági sporttevékenységek, nemzeti kultúra megőrzése, a hagyományvédelem szempontjából értékkel bíró életmód megőrzésére irányuló tevékenységek, egyházak tevékenységének segítése, támogatása, a tudományos tevékenység, a környezetvédelem, klímavédelem, fenntarthatóság és körkörös gazdaság céljainak elérését támogató tevékenységek, az épített és természeti kultúra, környezet védelme, illetve ezek körébe tartozó építmények, területek kulturális célú látogathatóságának, megismerhetőségének biztosítása, e bekezdés szerinti célok elérésére létrehozott civil szervezetek vagy nonprofit gazdasági társaságok finanszírozása, illetve támogatása vagy ilyen tevékenységet ellátó intézmények, jogi személyek fenntartása és működtetése.