2021. október 20. szerda

Még többen kérhetik a tanévkezdési támogatást


Helyi hírek - 2021. szeptember 16.
szerző: SH

huszezres-forint

Az első év tapasztalatai alapján módosította Siklós képviselő-testülete a települési támogatások rendszerét. A módosítások érintik az iskolakezdési támogatást, melyet így több családnak tudnak nyújtani.

Nem a keretösszeg megemeléséről van szó, hanem arról, hogy még több igénylő előtt nyissuk ki a kapukat – mondta Riegl Gábor a tanévkezdési támogatással kapcsolatos döntésre mutatva. Siklós polgármestere hozzátette: azt szeretnék, ha a módosítás hatására az eddig beérkező 362 igény akár öt- vagy hatszázra is felkúszna. Mint kiemelte, a javaslat hátterében az áll, hogy a keret kismértékű emelésével sokkal több siklósi családnak lehet segítséget nyújtani.

Az elmúlt évben bevezetett szociális támogatási formák rendeletét az első negyedév tapasztalatai alapján már egyszer módosította a testület: kibővítette a lakásfenntartási támogatás felhasználási lehetőségeit a szennyvíztartozás, távhő-díjhátralék rendezésére, valamint meghosszabbította a támogatási időszakot 3 hónapról 6 hónapra. A módosítás a rendszeres települési gyógyszertámogatás összegét háromról 5 ezer forintra emelte, valamint a szülési támogatás esetében eltörölte a jövedelemigazolás feltételét. Emellett rugalmasabbá tették a 65 évnél idősebb siklósiak támogatásának rendszerét is.

Az eddig összegzettek alapján lakásfenntartási támogatást 29 fő nyújtott be, akik közül 26 kapott összesen 780 ezer forintot. Rendkívüli települési támogatást 80-ból 76-an kaptak 880 ezer forint összeértékben, rendszeres gyógyszertámogatásban 4 fő részesül. A szintén módosított 65 éven felüliek támogatását 849 személy kérte, a képviselő-testület által erre a célra megállapított keretösszeg tavaly 10 millió forint volt. Tanévkezdési támogatást 204 szülő 362 gyermekre nyújtott be, összesen 3,61 millió forint került kifizetésre.

A tanévkezdéssel járó többletkiadások enyhítése érdekében a képviselő- testület évente egy alkalommal tanévkezdési támogatásban részesíti az igénylés időpontjában legalább 6 hónapja siklósi lakóhelyű vagy tartózkodási helyű, bölcsődében, köznevelési intézményben, vagy felsőoktatási intézményben jogviszonnyal rendelkező 25. életévét be nem töltött gyermek szülőjét, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét – jelenleg 142.500 forintot.

Önállóan igényelheti a támogatást az a 25. életévét be nem töltött tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező nagykorú is, aki tanulmányait nem nappali tagozaton folytatja és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az előbbi összeget.

Az iskolakezdési támogatás összege 10 ezer forint, a kérelmeket október 15-ig lehet benyújtani a Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági, Intézményfelügyeleti és Önkormányzati Osztályán.