Megalakult a Harkányi Polgárőr Egyesület


Harkány - 2014. december 15.
szerző: KT

polgarorsegalakulo

Megtartotta első ülését és 16 taggal megalakult a Harkányi Polgárőr Egyesület, aminek szoros együttműködésére a helyi rendőrőrs is számít. A további tagok jelentkezését is váró szervezet bejegyzése heteken belül megtörténhet, a következő egyeztetést januárban tartják.

A hétfő esti rendezvényen Éva Ferenc alpolgármester mellett Zámbó Péter, a Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Fuksa Ágnes elnökhelyettes és Horváth János alezredes, a Harkányi Rendőrőrs parancsnoka is jelen volt. A tájékoztató jellegű megbeszélés azt követően változott alakuló üléssé, hogy a megjelentek szavaztak erről és jelezték részvételi szándékukat. A helyi egyesület elnöke Gergics Gyula lett, helyettese Éva Ferenc, de tagjai között üdvözölheti Baksai Tamás polgármestert is.

A Harkányi Rendőrőrs illetékességi területén 22 falu található. Horváth János alezredes az egyesülettel való együttműködési megállapodás kötésének szándékát jelezte. Az őrsparancsnok úgy véli: az együttműködés során a rendőri munka segítésével az egyesület munkája jó eredményeket hozhat nem csak a bűnmegelőzés, hanem az egyéb feladatok ellátása területén is. A polgárőrség önként vállalt feladat, mely egy közösség érdekeit szolgálja – mondta Zámbó Péter.

A polgárőr egyesület jogosult annak az 50 órás kötelező közösségi szolgálatnak az igazolására is, aminek teljesítése 2016-tól az érettségi vizsga elengedhetetlen feltétele – tette hozzá a szövetség megyei elnöke. A helyi egyesület tevékenységére a városi rendőrőrs is számít, valamint egy, a kötelezőn túl teljesített képzést követően a térfigyelő kamerarendszer felügyeletére is lehetőség mutatkozik. Zámbó Péter elmondta: lehetőség van speciális szakosztályok létrehozására is, mint az már több esetben történt.

A polgárőr egyesületek keretein belül működnek például katasztrófavédelmi csoportok, speciális mentőegyesületek és különböző szakfeladatot ellátó körök is. Az egyesület gazdálkodásával kapcsolatban elhangzott: a jelképes összegű tagdíj és magánszemélyek, szervezetek által felajánlott támogatások mellett a helyi szervezetek részesülnek abból a költségvetési támogatásból is, mely országosan évi 1 milliárd 50 millió forint. Ezt technikai eszközök és formaruhák beszerzésén túl a napi működési feladatok ellátására vagy speciális szakosztályok létrehozására is fordíthatják.

A bejegyzés előtt álló egyesület további tagok jelentkezését is várja. A bűnmegelőzési szervezet munkájában részt venni kívánó – akár a 18 betöltött életév alatti – személyek belépési szándékukat legegyszerűbben Éva Ferenc alpolgármesternél, az egyesület elnökhelyettesénél jelezhetik.