Megjelent a tanév rendje


Itthon - 2023. augusztus 23.
szerző: SH

iskola-alvo1606

Az iskolakezdés előtti utolsó héten ugyan, de megjelent a 2023/2024-es tanév rendje. A tanítás június 21-ig tart, a szünetek bő egy hetesek lesznek.

A 2023/2024-es tanév első tanítási napja szeptember elseje, péntek, az utolsó iskolában töltött nap pedig 2024. június 21-e is.

A középfokú iskolában a végzősök utolsó tanítási napja 2024. május 3-a péntek.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. október 27. péntek, a szünet utáni első tanítási nap 2023. november 6. hétfő.

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. december 21. csütörtök, a szünet utáni először 2024. január 8-án, hétfőn kell iskolába menni.

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. március 28-án, csütörtökön kezdődik és 2024. április 8-án – egy hétfői napon – már iskolába kell menni.

Az emelt szintű érettségi vizsgák június 5–12. között, a középszintűek június 17. és július 3. között zajlanak majd.

Témahetek és tematikus napok is lesznek, így a Magyar Diáksport Napja 2023. szeptember 29., PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét 2024. március 4–8. között, Digitális Témahét 2024. április 8–12. között, Fenntarthatósági Témahét 2024. április 22–26. között zajlik majd.

A tanítási évben a nevelőtestület az általános iskolában és alapfokú művészeti iskolában 4, gimnáziumban, szakiskolában 7, a szakgimnáziumban 8 tanítás nélküli munkanapot állíthat be, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap pedig kizárólag pályaorientációs célra használható fel.