2021. január 28, csütörtök

Mikola János: folyamatos a Városgondnokság fejlesztése


Helyi hírek - 2016. december 27.
szerző: SA/SH

mikola-janos-testuletin

Mikola János alpolgármester büszke arra, hogy 2016-ban visszanyerte az Ipari Park címet a város, és sikeres pályázat reményében a terület fejlesztésére is van lehetősége.

Mint mondja, a városgondnokság folyamatosan fejlődik, ami Siklós zöldterületein és a városképen is meglátszik.

Hogyan értékeli a 2016-os évet?

Két dolgot tudnék kiemelni, ami számomra kiemelkedik a többi közül. Ezek egyike az ipari park teendőivel kapcsolatos. Egy munkacsoport alakult, amelynek a dolga volt újraindítani az ipari parkot. Tapasztalatszerzésre és a kapcsolatok felvételére Donji Miholjácra utaztunk és megtekintettük az ottani, már működő parkot, a számunkra fontos dolgokat feljegyeztük. Később már egy IPA pályázatot is közösen dolgoztunk ki. Ebben a kabinet munkája játszott szerepet. Az év folyamán már kijelöltük a lehetséges ipari park területét, Ipari Park címpályázatot nyújtottunk be, amit meg is nyertünk. A területek nagy része már az önkormányzat tulajdonában van, egy kisebb részt kell még megszerezni, hogy teljes legyen a terület.

Az inkubátorházra szintén pályázatot nyújtottunk be, várjuk annak elbírálását. A másik fontos dolog, ami az év folyamán számomra nagyobb jelentőséggel bírt, az a városgondnokság vezetőváltása és a Start program sikeres megvalósítása, ami már az ismert módon zajlott. A programban előírt munkákat elvégeztük, illetve vannak még folyamatban lévő feladatok.

A következő évre vonatkozóan a napokban dől el, hogy milyen programokban szeretnének részt venni és hány emberrel. Nekem az a véleményem, hogy a rengeteg kézi munkát igénylő feladat mellett szükséges a gépesítés is, ami részben meg is történt. De szükséges az elhasznált eszközök pótlása is. A város 48 hektár zöldterülettel rendelkezik, ami folyamatos nyírást igényel.

Az ősszel lehullott lombozat is próbára teszi az önkormányzatot. Sajnos az utcára kihordott zöld nyesedék elhordása is gondot jelent, hiszen hiába tájékoztattuk a lakosságot, hogy mikor lehet kitenni a zöldhulladékot, mely időszakban van az elhordása, sokan nem veszik azt figyelembe. Ezért néha úgy tűnik, mintha bizonyos területeken nem vennénk részt a tisztításban.

A lakosság részére lehetővé tettük, hogy komposztáló ládákat ingyen hazavihessenek és ezek használatával kevesebb zöldhulladék kerülne az utcára. Sajnos kevesen éltek ezzel a lehetőséggel.

Mindent egybe véve úgy gondolom, hogy a Városgondnokság megállta a helyét és a rábízott feladatokat elvégezte. A városban lakók tapasztalhatták, hogy soha nem látott út- és járdaépítési munkálatok folytak. Persze a teljesség igénye nélkül. A város vezetése jól gazdálkodott a pénzzel. Az apparátus dolgozói jó munkát végeztek, sokszor munkaidőn túl is tették a dolgukat. Talán jövőre sikerül valamelyest a bérüket is emelni.

Elült a vihar a Táncsics utcai fákkal kapcsolatban?

2012-ben lakossági kezdeményezésre fórumot szerveztünk, aminek tárgya az utcában lévő túl magasra nőtt fák körüli teendők voltak. Szakmérnök bevonásával úgy döntött az ott élők többsége, hogy a fiatalításnak a már ismert formáját választják. Hatalmas tiltakozást váltott ki egyes körökben a dolog, kaptam hideget-meleget, voltak, akik politikai tőkét szerettek volna kovácsolni mindebből. Az idő beváltotta a hozzá fűzött reményeket és a Táncsics utca újra Siklós egyik legszebb utcája lett.

Tavasszal, amikor a teljes lombozat kifejlődik, csodálatos látványt nyújt. Köszönöm azoknak, akik bíztak bennem és mellém álltak.

Mik a tervek a 2017-es évre?

A 2017-es évre vonatkozóan is vannak terveink. Azokon a területekre is igyekszünk odafigyelni a jövőben a városszépítő munkálatokkal, ahová még nem jutottunk el. Talán valamelyest tudunk a külterületekre is nagyobb gondot fordítani.

Előbb persze a belvárost kellene rendbe tenni, mert már kezd életveszélyes lenni a Felszabadulás utca felső szakasza. Próbálunk kormányzati forrást szerezni, ha nem sikerül, akkor a már ismert banki kölcsönt kell igénybe venni.