2021. április 13. kedd

Ovisok figyelem, április végén lehet beiratkozni!


Helyi hírek - 2021. április 6.
szerző: SH

kozter-ovoda-tabla

Meghatározták a siklósi óvodai jelentkezés időpontját. A kicsiket április utolsó hetén kell beiratni, mindenkit a kijelölt körzethatárok szerinti intézménybe.

Az óvodai beiratkozás időpontja 2021-ben április 26-27. – hétfő és kedd. Mindkét napon 8 és 17 óra között várják a szülőket a Siklósi Óvoda és Bölcsőde Dózsa utca 33. szám alatti székhelyintézményébe vagy a Köztársaság tér 7. száma alatti tagóvodába.

A törvény szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. Ez most azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2018. szeptember első napja előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek és a szülő nevére kiállított személyi azonosító igazolványt és a lakcímkártyát, továbbá a kicsi egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, esetleg q sajátos nevelési igényét vagy hátrányos helyzetét igazoló dokumentumokat, mint például az orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat.