Szerdáig lehet kérni az iskolakezdés elhalasztását


Itthon - 2023. január 15.
szerző: SH

iskola-tanszer

Szerdáig lehet kérni a tankötelezettség megkezdésének egy évvel való halasztását. A kérelmeket és dokumentumokat postai úton vagy internetes felületen is el lehet küldeni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Indokolt esetben a gyermek a szülő kérelmére és az Oktatási Hivatal ezt támogató döntése alapján további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

Amennyiben egy szülő valamilyen okból úgy látja, hogy tanköteles korú gyermeke még nem érett az iskolakezdésre, vagy éppen indokolt, hogy még nem tanköteles gyermeke szeptemberben megkezdje az iskolát, az Oktatási Hivatalhoz (OH) január 18-ig nyújthatja be kérelmét, amelyhez bármilyen lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet.

Az OH honlapján elérhető a kérelmezést támogató formanyomtatvány, amely valamennyi szükséges adatot tartalmazza, és amelyet a szülők ügyfélkapun hitelesítve elektronikusan vagy kinyomtatva, postán is eljuttathatnak a hivatalnak.