Változás lesz a gépjárműadók befizetésében


Gazdaság - 2024. március 2.
szerző: 7800

autokulcs-asztal

Január első napjától az éves adót egy összegben kell megfizetni, április 15-ig. Az éves adóra a természetes személyek a tárgyév június 30-ig évente egyszer maximum 5 havi pótlékmentes részletfizetést kérhetnek.

Az időarányosan megállapított adót a határozat kézhez vétele után, annak a véglegessé válásától számított 15. napig kell megfizetni. A határozat hamarosan kézbesítik a gépjárműtulajdonosoknak.

Gépjárműadót kell fizetni minden belföldi forgalomban lévő, magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű és a pótkocsi után. Ezek alól kivételt képeznek a mezőgazdasági vontatók, a lassú járművek és azok pótkocsija, a négykerekű segédmotoros kerékpár, és a munkagép.

A határozatban foglalt gépjárműadót a 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó-bevételi számlára kell megfizetnie annak üzembentartójának vagy tulajdonosának. Az időarányos adót – év közben, újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjárműnél – a járműnyilvántartásban a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján szereplő üzembentartó vagy tulajdonos fizeti.