Változatlan feltételekkel igényelhető a tanévkezdési támogatás


Életmód - 2022. augusztus 24.
szerző: SH

tolltarto-tanszer

Továbbra is elérhető a tanévkezdési támogatás, amit az előző év gyakorlatával megegyezően lehet igényelni – emlékeztetett Riegl Gábor polgármester.

A tanévkezdéssel járó többletkiadások enyhítése érdekében Siklós képviselő-testülete évente egy alkalommal tanévkezdési támogatásban részesíti az igénylés időpontjában legalább 6 hónapja siklósi lakóhelyű vagy tartózkodási helyű, bölcsődében, köznevelési intézményben, vagy felsőoktatási intézményben jogviszonnyal rendelkező 25. életévét be nem töltött gyermek szülőjét, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét.

Önállóan igényelheti a támogatást az a 25. életévét be nem töltött tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező nagykorú is, aki tanulmányait nem nappali tagozaton folytatja és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az előbbi összeget.

Az iskolakezdési támogatás összege 10 ezer forint, a kérelmeket október 15-ig lehet benyújtani a Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági, Intézményfelügyeleti és Önkormányzati Osztályán.

Korábban új szociális támogatási rendszer kialakítását tűzte ki célul Siklós képviselő-testülete, a meglévő segélyek mellé olyan új jogcímeket is felsorakoztatva, mint a lakásfenntartási-, szülési vagy a közfoglalkoztatotti támogatás.

A támogatások rendszerét a tapasztalatok és igények nyomán módosították korábban: kibővítették a lakásfenntartási támogatás felhasználási lehetőségeit a szennyvíztartozás, távhő-díjhátralék rendezésére, valamint háromról hat hónapra hosszabbították a támogatási időszakot. Megmelték a rendszeres települési gyógyszertámogatás összegét, valamint a szülési támogatás esetében eltörölte a jövedelemigazolás feltételét. Emellett rugalmasabbá tették a 65 évnél idősebb siklósiak támogatásának rendszerét is.