Arany oklevelet vehetett át Torjánácz Anna


Életmód - 2021. június 28.
szerző: SH

gyemantoklevel-g1

Arany oklevelet vehetett át Torjánácz Anna ötven évvel ezelőtti diplomaszerzéséhez kötődően. Egykori iskolája elismerő kitüntetését a siklósi önkormányzat dísztermében Mojzes Tamás területért felelős alpolgármestertől ünnepélyes keretek között vehette át.

Torjánácz Anna Alsószentmártonban született, sokác-horvát családban. Szeretett falujából és közösségéből az elsők között elkerülve 1971-ben a pécsi Tanárképző Főiskolán szerzett magyar-délszláv szakos általános iskolai tanári, majd 1989-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerb-horvát szakos középiskolai tanári diplomát.

Pedagógiai pályáján folyamatos fejlődésre törekedett, rendszeres résztvevője volt a hazai és az anyaországi szakmai továbbképzéseknek. 1980-ban elvégezte a vezetőképzőt, a későbbiekben pedig számos módszertani tanfolyamot, a helyi tantervkészítő és közoktatási szakértő képzést, az etika az oktatásban és az interkulturális témájú tanfolyamokat is.

Arany oklevelet vehetett át Torjánácz Anna

Tanári pályáját a murakeresztúri általános iskolában kezdte 1971-ben, majd 1985 és 1993 között Beremenden tanított, ezután a Dél-Dunántúli Tankerületi Oktatási Központban dolgozott, később pedig az Országos Közoktatási Intézet, majd az Országos Közoktatási Szolgáltató Iroda munkatársa lett.

Torjánácz Anna a hazai horvát nemzetiségi oktatás teljes vertikumában aktív szerepet vállalt, tanított általános iskolai tanárként, dolgozott igazgató helyettesként, nyelvi és osztályfőnöki munkaközösség vezetőként, diákönkormányzati vezetőként, horvát nemzetiségi tanfelügyelőként horvát nemzetiség referensként, továbbá horvát nemzetiségi közoktatási szakértőként is. Az 1990-91-es években az egykori Jugoszlávia területéről a menekülthullámmal érkező gyermekek iskoláztatásának szervezési és ellátási folyamatában is aktív szerepet vállalt. Tankönyvíróként hiánypótló oktatási anyagokat állított össze, melyeket napjainkban is használnak a horvát nemzetiségi nyelvoktató programokban.

Szakmódszertant tanító oktatóként a PTE BTK Horvát Tanszékén folyó tanárképzést is segítette. Valamennyi munkakörének betöltésekor törekedett arra, hogy továbbképzések szervezésével elősegítse a hazai horvát nemzetiségi oktatást, a kapcsolattartást a szakmai szolgáltatókkal és fenntartókkal. Szakértői munkáját a pedagógiai program és a helyi tantervek értékelésében végezte, de mindezen túlmutat tanári hitvallása és a tanítás folyamán tanúsított nagyfokú toleranciája, empátiája, kitartása, jóindulata és sajátos humora, mellyel nagymértékben járult hozzá tanítványai sikeréhez. Rendkívüli türelme és elkötelezettsége a siklósiak között is ismert, hiszen jó néhányan sajátították el tőle a horvát nyelvet. Tanítványai elmondása szerint a nyelvóráin a felkészítő tanári munkát kitartás, alaposság és a feszültségmentes, kooperatív tanulási környezetet biztosítása jellemezte.

Torjánácz Anna 2006-ban vonult nyugdíjba, de tanári munkáját és közéleti tevékenységét nem fejezte be. Fáradhatatlan közösségszervező tevékenysége is hozzájárult ahhoz, hogy a helyi horvát nemzetiség meghatározó alakjává vált, nemzetisége érdekképviseletét több önkormányzati ciklusban is vállalta, és hosszú évekig látta el a Dél-baranyai sokácok-horvátok egyesületének titkári feladatkörét.

A siklósi Várban 2015-ben létrehozott Alsószentmártoni sokác-horvát emlékkiállítás felállításában is jelentős segítséget nyújtott, a kiállítási anyagok felajánlásával és rendszerezésében.

Arany oklevelet vehetett át Torjánácz Anna

Díszoklevelet annak a volt hallgatónak adományoz az egyetem a diplomaszerzés évfordulójáról történő ünnepélyes megemlékezés keretében, akinek életútja elismerése méltó, közmegbecsülésnek örvend, valamint hozzájárul az egyetem hírnevének öregbítéséhez.

Mint dr. Bockovac Tímea az ünnepélyes eseményen leszögezte, Torjánácz Anna esetében mindhárom feltétel messzemenően teljesül, hiszen évtizedeken át tartó példaértékű pedagógiai munkáján túl nemzetiségi identitáserősítő tevékenysége is tiszteletre és elismerésre méltó.

Az arany oklevélhez való gratulációja mellett a Siklósi Horvát Önkormányzat elnöke megjegyezte, büszkék a kitüntetett szakmai tudására, hivatásszeretetére és a horvát nemzetiségéért tett áldozatos törekvéseire, maga és az önkormányzat nevében bízik abban, hogy hogy lehetőségük adódik a 60 éves jubileumra adandó gyémánt, majd az azt követő díszoklevelek átadására is.

Mojzes Tamás, Riegl Gábor polgármester jókívánságait is tolmácsolva Torjánácz Annát példaképnek, életútját követendőnek nevezte, amikor átnyújtotta az iskola rektorának díszoklevelét a siklósi kiválóságnak.