Dr. Kregczy Ottó Közegészségügyi Díjat kapott a Siklósi Védőnői Szolgálat


Életmód - 2024. április 16.
szerző: SH

vedonoi-szolgalat

A vár lovagtermében tartott ünnepség alkalmával adták át a városi kitüntetéseket és elismeréseket. Siklós Város Önkormányzata Dr. Kregczy Ottó Közegészségügyi Díjat adományozott a Siklósi Védőnői Szolgálatnak.

A Siklósi Védőnői Szolgálat védőnői a családok és ifjak magasabb szintű egészségügyi ellátása érdekében végzik prevenciós tevékenységüket a védőnői eskühöz híven és a szakma szabályainak betartásával gyakorolják hivatásukat.

A magas színvonalon végzett védőnői munka a záloga a felnövő nemzedék, vagyis a lakosság egészségi állapota alakulásának. Siklós város egészségügyi alapellátási feladatainak elvégzésében kulcsszerepet töltenek be.

Bartonicsekné Rasztik Rita, Kolbach Bettina és Varga Judit, területi védőnőként állnak a gyermeket váró és kisgyermeket nevelő családok szolgálatában. Családgondozói tevékenységük során a meleg, elfogadó, de a gondozottakkal szembeni következetes védőnői attitűd dominál, mindemellett munkájukat előítéletmentesen, nagy szociális érzékenységgel végzik. Holisztikus értékrend alapján egyre szélesedő kompetenciával és felelősségkörrel végzik hivatásukat.

Szerveztek szülésre felkészítő tanfolyamot, és az utóbbi években nagy sikerrel rendezik meg az „Anyatej Világnapja” rendezvényt a város kisgyermeket nevelő családjai számára, felhívva a figyelmet az anyatejes táplálás fontosságára.

Munkájuk szerves részét képezi az óvodai egészségfejlesztés, a város oktatási intézményeiben rendszeresen tartanak egészségnevelési foglalkozásokat különböző témákban.

Varga Judit és Bartonicsekné Rasztik Rita oktató védőnői tevékenységet is végez, vezetik a védőnőhallgatók városi gyakorlatát, megszerettetve velük a védőnői hivatást, felkészítve őket pályájuk gyakorlására.

Varga Judit területi védőnői munkája mellett iskola-egészségügyi feladatokat is ellát évek óta.

Mindhárom védőnő a gondozottakkal és a társszakmák képviselőivel egyaránt jó és bizalmas kapcsolatot tud kialakítani. Tudásukat folyamatosan fejlesztik, a megszerzett ismereteket beépítik gondozómunkájukba.

Wenhardtné Sipos Anita iskola és ifjúsági védőnőként dolgozik a város oktatási intézményeiben. Elsődleges feladata az egészségi, mentális veszélyeztetettség megelőzése, felismerése, segítségnyújtás a helyes életvitel kialakításához. Az általa ellátott iskolákban végzett egészségfejlesztő tevékenysége széleskörű és igen magas színvonalú, amelyet sok éve folyamatosan végez, egészségnevelő előadásit a legváltozatosabb témákban kreatívan tartja, alkalmazva a korszerű oktatási módszereket.

A tanulók számára elsősegélynyújtási szakköröket szervez, magas óraszámban családi éltre nevelés előadásokat tart, és Baranya vármegyében újjáélesztette a csecsemőgondozó versenyeket, melynek színhelyét Siklós város biztosítja.

Szakmailag igen jól felkészült szakember, kommunikatív, határozott és jó problémamegoldó képeséggel rendelkezik. Munkáját magas felelősségtudat jellemezi.

Hivatása új módszereiben jártas, tudását folyamatosan fejleszti, és az elsajátított ismeretanyaggal képessé válik arra, hogy hatékonyabbá tegye az iskola-egészségügyi ellátás kereti között végzett egészségfejlesztő munkáját, a gyermekek és fiatalok számára átadja a folyamatosan újuló ismereteket. Kiemelt hangsúlyt helyez a megelőzésre, szűrővizsgálatok során az elváltozások korai felismerésére.

A járványügyi válsághelyzet ideje alatt végzett tevékenysége is kiemelkedő, aktívan vett részt a szűrésekben, illetve az oltások szervezésében, lebonyolításában.

Elhivatottsága, szakmai hitelessége megkérdőjelezhetetlen és példaértékű.

2023. július 1-jétől a területi védőnők munkáltatója az állam, Baranya vármegyében a Pécsi Tudományegyem lett, míg az iskola-egészségügyi feladatot ellátó védőnőké az önkormányzat maradt.

Mindezen változás mellett a siklósi védőnők maradtak a tanácsadóban, az iskolákban, ugyanazokat a gondozási feladatokat látják el, ugyanúgy Siklósért, a siklósi családokért és fiatalokért dolgoznak továbbra is mind a négyen.

A Siklósi Védőnői Szolgálat védőnőinek hivatástudata, szakmai tudása és szakmaszeretete érdemessé teszi őket Dr. Kregczy Ottó Közegészségügyi Díj birtoklására.