Őri László: A stabilitás és a biztonság megőrzése a fejlődés záloga


Baranya - 2022. október 13.
szerző: SH

baranyamegyezaszlocska

A Bikali Élménybirtokon rendezte Megyenapi Ünnepi Közgyűlését a Baranya Megyei Önkormányzat. A hagyományokhoz hűen Őri László, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke és Partos János megyei jegyző adták át a kitüntető címeket.

1996-tól hivatalosan is megemlékezik a Megyei Önkormányzat az 1694. október 10-én, I. Lipót király által kiadott dekrétumról, amellyel Baranya Vármegyének önálló közjogi statust és új címerpecsétet adományozott.

Az elmúlt évek nehézségei és bizonytalansága, a covid-járvány okozta általános gazdasági visszaesés, a háború és az elhibázott szankciós politika miatt kibontakozó világméretű energiaválság ellenére örömmel jelenthetem, hogy komoly infrastrukturális beruházások kezdődtek az elmúlt években, amelyek lehetővé teszik a baranyai régió elszigeteltségének oldását, az ország vérkeringésébe történő bekapcsolódást, sőt a déli országhatáron túli kapcsolatépítést a szomszédainkkal – mondta Őri László.

A megyei önkormányzat elnöke hozzátette, a bizonytalan időszak ellenére számos nagyberuházás zajlik jelenleg is a megyében. Épül a mohácsi közforgalmú kikötő, amely jelentősen hozzájárul majd, hogy bekapcsolódhassunk a nemzetközi vízi-közlekedés hálózatába. Az M6-os autópálya déli országhatáig történő kiépítése a közlekedés fejlesztésén túl a gazdasági és kulturális kapcsolatainkat erősíti Horvátországgal. A pogányi légikikötőben a többségi állami tulajdon megszerzése a fejlesztés lehetőségét jelenti a térségnek. Összességében a megye elzártságát, elszigeteltségét ezek a fejlesztések megszüntetik földön, vízen, levegőben, és előkészítik, hogy a térség a következő években felemelkedési pályára kerülhessen – hangsúlyozta Őri László.

A megyei elnök köszönetet mondott minden intézménynek, szervezetnek, civil közösségnek, a baranyaiak nagy közösségének, akik az elmúlt időszakban munkájukkal hozzájárultak a megye fejlődéséhez, gyarapodásához.

Őri László kiemelte, a stabilitásunk, biztonságunk megőrzése a fejlődés záloga – ez most a stratégia, amit követnünk kell. A jövőben is azon fognak dolgozni, hogy Baranya a maga egyedi, sajátos fejlődési modelljét, amelyet a realitás, a következetesség jellemez, megvédje azoktól a külső, globális hatásoktól, amelyek idegenek viszonyainktól.

Baranyának van jövőképe – az elmúlt időszakban 202 pályázatot nyújtottak be a települési önkormányzatok 38,8 milliárd értékben. Baranyának van feladata – tovább vinni a fejlesztéseket, új forrásokat találni, megvalósítani a hét éves megyei fejlesztési koncepciónkat – zárta gondolatait az elnök.

Dr. Őri László a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke kitüntető díjban részesítette idén Fejes Rózsát, a MancsRanch Állatiskola vezetőjét, a MancsRanch állati suli és állatotthon megálmodóját; Gargya Lajos nyugalmazott villamosmérnököt; dr. Kádár Pétert, a Református Kollégium főigazgatóját; és Kozma Krisztinát, a Magyar Államkincstár osztályvezetőjét.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Jakab Sándort, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének korábbi elnökét Magyar Nemzeti Identitásért díjban részesítette. Jakab Sándor kiemelkedő érdeme a magyar-horvát kulturális és politikai kapcsolatok elmélyítése, a horvátországi magyar közösségek megmaradásának elősegítése.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Koltai Péter díjat adományozott Illés Ákos szakács szaktechnikus tanulónak. Illés Ákos szakács mesterségben és gasztronómiában elért eredményeivel viszi a jó hírét Baranya megyének szerte a világban.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzetiségekért díjjal tüntette ki dr. Bockovac Tímeát, a Siklósi Horvát Önkormányzat elnökét, a horvát nemzetiség kultúrájának, anyanyelvének, hagyományainak ápolása, valamint a helyi horvát közösségek szervezésének példaértékű elhivatottságáért.

Közrend-Közbiztonság díjat adományozott idén a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Patacsi tűz oltásában résztvevő egységének. Az elmúlt évtizedek legnagyobb baranyai tűzesete eloltásában segédkező egységek megfeszített munkájának köszönhetően sikerült elkerülni az akár életeket is veszélyeztető nagyobb károk kialakulását.

Kulturális, Művészeti és Sajtó díjat adományozott a Baranya Megyei Önkormányzat dr. Gungl László újságíró, médiaszakembernek, hogy több évtizedes munkásságával hozzájárult Baranya megye jó hírének terjesztéséhez.

A Baranya Megyei Közgyűlés Baranya Fejlődéséért kitüntető díjat adományozott az Európai Kádárok Kft.-nek. A Palotabozsokon működő vállalkozás sikeres működése, gazdasági eredményei jól tükrözik azt a törekvést, hogy a helyi gazdaság növekedése elsősorban kis-, és középvállalkozások fejlesztéséhez kötődik.

Egészséges Baranyáért díjat kapott dr. Hóbor Béla, sebész, gasztroenterológus. dr. Hóbor Béla az elmúlt 35 évben magas szintű szakmai tudásával hozzájárul a térség betegeinek ellátásához, és a jövő egészségügyi szakember utánpótlásához.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pro Comitatu Baranya kitüntető díjban részesítette dr. Kukai Tibort, a Mérnöki Kamara korábbi elnökét, Tüke díjas mérnököt. Kukai Tibor több, mint kétszáz nagyberuházás építésvezetője, főmérnöke, műszaki ellenőre volt a régióban. Munkásságával építette Pécs városát és Baranya megyét.

Idén a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Baranya Díszpolgára címet adományozott Demjén Ferenc Kossuth-díjas énekes, zeneszerző, dalszöveg írónak. Demjén Ferenc a magyar rockzene egyik legkedveltebb legtermékenyebb egyénisége. Több nagysikerű film betétdalát szerezte, adta elő. Közel 30 éve él Baranya megyében Dióspusztán. Jelenléte a település számára kulturális és turisztikai vonzást ad, hozzájárul a baranyai vidék népszerűsítéséhez.