Rédei Károly Közművelődési Díjat vehetett át Kustos Ilona


Életmód - 2024. április 15.
szerző: SH

kustos-ilona

A vár lovagtermében tartott ünnepség alkalmával csütörtök délután kiosztották a városi kitüntetéseket és elismeréseket. Siklós Város Önkormányzata Rédei Károly Közművelődési Díjat adományozott Kustos Ilonának.

Kustos Ilona1 978. szeptember elsejétől, a mai napig a siklósi könyvtár dolgozója. A könyvtár meghatározó személyisége, a könyvtárba lépve vele találkoznak először az olvasók, ő a könyvtár arca. A siklósi könyvtárban hálózati-módszertanos munkatársként kezdte pályafutását, majd 1983-ban végzett a Szombathelyi Tanárképző Főiskola könyvtár/történelem szakán. 1986-tól az intézmény felnőtt olvasószolgálatos munkatársa. Munkája mindig pontos, precíz, szakértelme megkérdőjelezhetetlen, tudása a könyvtár szakmai működésének alapja.

Az olvasókkal szemben tanúsított empátiája, türelme, szociális érzékenysége példaértékű. Mindig segítőkész, rugalmas és alkalmazkodó, lépést tart a könyvtáros szakma fejlődésével, nyitott az újításokra és fejlesztésekre.

Kustos Ilona 46 éve dolgozik a városi könyvtárban. Munkássága alatt generációk váltak olvasóvá, számos siklósi és környékbeli fiatalnak segített középiskolai és felsőfokú tanulmányai alatt, szakdolgozatok készítéséhez irodalom beszerzésével. Ő kezeli a könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatást is a siklósi könyvtárban, melynek segítségével az ország bármely pontjáról beszerzi a szükséges szakirodalmat bárkinek, aki igény tart rá. Tudásával sohasem kérkedik, rendkívül szerény ember, aki mindenkivel megtalálja a hangot, gyerekektől az idősekig. Neki köszönhető a „könyvet házhoz” szolgálatatás működtetése, melynek segítségével a rászoruló, idős, beteg vagy mozgásukban korlátozott olvasók is olvasmányélményhez juthatnak otthonukban.

Olvasószolgálatos munkája mellett is, mindig segítette a könyvtár hálózati munkáját, a siklósi járásban ellátott településeken, akár a mozgókönyvtár, akár a kistérségi ellátás vagy a KSZR keretein belül.

Évtizedek óta végzi a sajtófigyelést, összegyűjt minden Siklóssal és környékével kapcsolatos megjelenést, rendszerezi, feldolgozza és kereshetővé teszi ezeket az információkat. Helytörténeti kutatómunkájának köszönhetően a könyvtár csatornáin keresztül a város lakossága megismerheti a helyi történeteket, értékeket, emlékeket. Igazi lokálpatrióta, nagyon sok családot ismer a városban, gyűjti és szerkeszti a könyvtár oldalán megjelenő „Hétvégi visszatekintő” rovat anyagait.

Nagy hozzáértéssel gyarapítja az állományt, tökéletesen tisztában van az olvasói igényekkel és igyekszik is maximálisan kielégíteni. Ugyanez érvényes az állomány karbantartására is. Bátran és hozzáértéssel selejtez, az állomány mindig friss, korszerű és naprakész, elavult irodalmat nem tartalmaz. 2010-ben, a könyvtár zökkenőmentes költöztetésében is oroszlánrészt vállalt.

A kezdetektől rész vesz a könyvtár által szervezett irodalmi estek lebonyolításában, értékes és minőségi kulturális élményhez juttatva ezzel az érdeklődőket. Tagja a „Siklósi Könyvtárért” Közalapítvány kuratóriumának, aktív közreműködője volt az alapítvány által megjelentetett valamennyi könyv előkészítő munkálatainak.

Bár szakmai tudása és felkészültsége alapján nyugodtan vezethette volna az intézményt, mégsem tört ilyen babérokra. Ilona számára a legfontosabb a siklósi könyvtár olvasóinak kiszolgálása, az olvasó közösség építése, az emberi kapcsolatok ápolása. Nem csak az olvasók, de kollegái is bármikor számíthatnak rá, minden munkafolyamatban részt vesz, minden feladatot vállal, nélküle nem lenne az a siklósi könyvtár intézménye, ami: Siklós városának meghatározó kulturális intézménye és közösségi tere.

2000-ben a város képviselőtestülete már elismerte munkáját a Rédei Károly közművelődési díjjal, és magáénak érezheti a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség Nívódíját is, melyet a Siklósi Városi Könyvtár 2004-ben kapott meg.

Kustos Ilona a díj átvételekor felidézte: véletlenül lépett a pályára, de az első vé után tudta, hogy megtalálta a helyét, hiszen segítő, támogató közösségbe került.