Római kori hamvasztásos sírt tártak fel Bóly mellett


Baranya - 2020. április 9.
szerző: SH

A ritka római kori, összecsukható tábori vasszék. Fotó: JPM
A ritka római kori, összecsukható tábori vasszék. Fotó: JPM

Római hamvasztásos sírt tártak fel a Bóly mellett folytatott ásatáson a Janus Pannonius Múzeum (JPM) szakemberei. A gazdag leletanyaggal rendelkező, Antoninus Pius császár (138-161) korából származó sírból egyebek mellett bronzból készült szobor, serpenyő és bronzveretes faládika, összecsukható tábori vasszék, több kerámiaedény, érme, illetve egy légiós aranygyűrű került elő.

A most előkerült hamvasztásos sír hasonlít a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumnál korábban feltárthoz.

Miután február 21-én Hendinger Zoltán, a Janus Pannonius Múzeum külsős munkatársa egy ritka római kori, összecsukható tábori vasszékre bukkant a fémkeresőjével, a Janus Pannonius Múzeum leletmentő feltárást folytatott. A régészek megállapították, hogy a szék alatt talált összeégett arcfejes bronz kancsó és a feltárás során előkerült jelenségek miatt a leletkörülmények tisztázása végett hitelesítő feltárást kell elvégezni a lelet közvetlen környezetében. Ez utóbbi március 19-én történt meg.

A második századi temetőkben ritkán előforduló, általában gazdag melléklettel ellátott, úgynevezett padkás hamvasztásos típusú sír feltárása során talált összecsukható tábori szék és az aranygyűrű a Flavius-korban állandósult Duna-menti katonai jelenléttel hozza kapcsolatba a temetkezést.

A temetkezési formára jellemző, hogy a vasszögekkel ácsolt, nagyméretű gerendákból épített máglyán a halottat a pogány rítusra jellemző sírmellékletekkel hamvasztották el. A máglya összeroskadását követően a maradványokat a téglalap-alakú sír közepén ásott szűk, függőleges falú, szintén téglalap alakú gödörbe húzták be.

A Bóly környéki lelet legközelebbi párhuzama a pécsi Nagy Lajos Gimnázium tornacsarnoka alól került elől, ahol kőből épített fal is keretezte a sírt, amely a Bóly környéki lelet esetében hiányzott.

Az intézmény felidézte: a hitelesítő leletfeltárás azt követően indult meg márciusban, hogy Hendinger Zoltán, a JPM külsős munkatársa a ritka, római kori, összecsukható tábori vasszékre lelt egy műszeres lelőhely-felderítés során.