2022. július 01. péntek

Megőrzi Siklós festőjének hagyatékát


Helyi hírek - 2021. október 5.
szerző: SH

vida dezso

Munkacsoport alakul a 2016-ban elhunyt siklósi festőművész, Vida Dezső hagyatékának megőrzése érdekében. A több száz festményből, rajzból, rézkarcból és térplasztikából álló kollekciót az örökös ajánlotta fel a városnak.

Vida Dezső Siklóson született 1930. április 21-én. Általános iskolai éveit is itt töltötte, majd a Pécsi Tanárképző Főiskolán rajz-földrajz szakon végzett 1952-ben. 1990-ig rajzot tanított Siklóson az általános iskolában, valamint a Táncsics Mihály Gimnáziumban.

Alapító tagja volt az 1990-ben létrejött Siklósi Szalonnak, ami által Budapesten, Prágában, Bécsben, Bukarestben, Moszkvában és Pécsen is szervezett kiállításokat. 1957 óta tucatnyi kollektív tárlaton vett részt, 1968 óta pedig egyéni kiállításokkal is szerepelt. 1995-től a siklósi vár rendszeres kiállítója volt.

A nyugdíjas rajztanár, köztiszteletben álló férfi életművével mind a városon belül, mind országosan elismerést szerzett, amiért 2014-ben Siklós Város Díszpolgára címet adományozta neki a város képviselő-testülete.

Vida Dezső festőművész 86. évében, 2016. június 10-én hunyt el; életművéről halála után két évvel Kustos Ilona és Vincze Bernadett közreműködésével, valamint tanítványai és volt kollégái, Siklós Város Önkormányzata és számos helyi polgár támogatásával könyv jelent meg.

Vida Dezső festőművész fia, Vida Norbert azzal kereste fel Siklós önkormányzatát, hogy egyedüli örökösként édesapja hagyatékát – nagyjából 300 keretes festményt, több száz grafikát, rézkarcot, levelet, könyvet és katalógust, személyes tárgyalak valamint térplasztikát – felajánlaná a városnak.

A megkeresés nyomán a város képviselő-testülete legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy támogatja Vida Dezső hagyatékának méltó megőrzését, annak elhelyezésére, jövőjére vonatkozó tervek kidolgozására pedig munkacsoportot hoz létre. Ennek tagjai Vida Norbert mellett Mojzes Tamás területért felelős alpolgármester, Rudolf Zsolt és Katona Csaba testületi tagok, Kovács Ferenc festőművész, Zvolszky Zita festő grafikus valamint Farkas Tünde városüzemeltetési ügyintéző.

A munkacsoport feladata év végéig megtenni javaslatukat a képviselő-testület számára, meghatározva annak várható költségvonzatát is.